היישום אינו מחובר לאינטרנט

חופש מול משמעת בחינוך

עבודה מס' 061555

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: תצפית, ראיונות וטיפול בתלמיד כיתה ב' וכן תצפית וכתיבת חוות דעת לגבי התנהגותה החריגה בהפסקות של כיתה ה' המכונה "הכיתה המכה".

12,437 מילים ,30 מקורות ,1998

תקציר העבודה:

במשך כל שנות עבודתו החינוכית של המורה עם ילדים בתפקידים שונים, מחפש הוא את השביל הדק העובר בין חופש ומשמעת. נטיה זו אף שהיא בלתי מודעת, הופכת במרוצת השנים לנושא המרכזי בעבודת המורה.
מנסיוני הקצר בעבודתי עם ילדים בגיל ביה"ס היסודי, הייתי לא אחת עדה למשמעת נוקשה מגבילה ומאיימת ומצד אחר חופש פראי וחוסר רסן.
התלבטויות אלה שמקננים בי מקננות אצל חברותי המורות הותיקות ביתר עוצמה.
בכל דור ודור, אך במיוחד בתקופתנו, תקופה של מבוכה ותעיה בה מחפשים בני-אדם את ערכי האמת ואת המשמעות לחייהם - החינוך מקבל יתר תוקף.
חינוך בעולם נבוך, בעולם שהגיע להישגים נפלאים בתחום המדע והטכנולוגיה, ולהישגים בתחום החברתי, מצטיין באיבוד אמות מידה והגיון. כולם התרגלו לרע. אין הוא דוחה ומרתיע וישנה הרגשה של תוהו ובוהו.
ודוקא כאן, בנקודה זאת, אנו המורים חייבים לשאול את עצמנו, לבחון ולבדוק מחדש את שתי המילים - חופש מול משמעת.
כמורים, מוטלת עלינו החובה לשפר אצל תלמידינו תהליכים התפתחותיים כשרים כמו עצמאות, אורינטציה תיפקודית, הסתגלות חברתית והישגים לימודיים וכל זאת תוך שילוב פעולה והפריה הדדית של חופש ומשמעת. על כן מצאתי לנכון לדון בנושא חשוב זה, במסגרת הלימוד של "מחקר פעולה".

שיטת הפעולה
1. סקר ספרות
לצורך כתיבת העבודה, נעזרתי בחומר ספרותי רב כדי ללמוד תיאוריות המסבירות מהי התנהגות תוקפנית הנובעת מחוסר משמעת; מהי משמעת בחינוך בנסיון להתמודד בשאלת המחקר: מהי מטרת החינוך "חופש" מול "משמעת"?
2. עריכת שני מחקרי פעולה:
* מחקר פעולה א' - הפרות משמעת של אחמד;
* מחקר פעולה ב' - ה"כיתה המכה".
3. ניתוח ודיון בתוצאות המחקר בנסיון להשיב לשאלת המחקר ומסקנות מקצועיות.
4. התייחסות אישית לתהליך שעברתי
בהנחה שההוראה כעיסוק רפלקטיבי דורשת מהמורה יותר בדיקה עצמית, ניתוח ארועים והפעלת חשיבה רפלקטיבית שהיו לדעתי פועל יוצא מהמחקרים שעשיתי.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק א' ההתנהגות התוקפנית כתגובה לחוסר משמעת
פרק ב' בעיית המשמעת ודרכי ההתערבות
פרק ג' חופש מול משמעת
פרק ד - מחקר פעולה א' - הפרות משמעת - תיאור המקרה (כתה ב')
פרק ה - מחקר פעולה ב' - הכתה המכה - (כתה ה')
תוצאות ומסקנות מקצועיות
התייחסות אישית לתהליך שעברתי
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

אבינון, יוסף. "האם חופש מטרה של חינוך?" בתוך: עיונים בחינוך. סיון, תשל"ה 1978 עמ' 33-29
אדלר, א. (1990). התאוריות החברתיות, אצל: אליצור, א., טיאנו, ש., מוניץ, ח. ונוימן, ח. פרקים נבחרים בפסיכיאטריה. תל-אביב: פפירוס, בית ההוצאה באוניברסיטת ת"א.
אדר, צ. יסודות החינוך הוראה וחינוך, מ. ניומן, תשל"ד, 106-104.
אילון, ע. ולהד, מ. (1990). חיים על הגבול. הוצאת נורד בשיתוף עם מפקדת הג"א.
אריקסון, א.ה. (1960). ילדות וחברה. תל-אביב: ספרית הפועלים.
דפני, א. (1978). תוקפנות במצבי בית ספר שונים: השפעת גיל, מין, מעמד סוציו- אקונומי. עבודה לתואר מוסמך, אוניברסיטת ת"א.
דרייקורס, ר. (1973). פסיכולוגיה בכיתה. תל-אביב: אוצר המורה.
הורוביץ, ת., ליפשיץ, ה. ואמיר, מ. (1981). דפוסי התמודדות של מערכת החינוך עם בעית האלימות. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד.
הורוביץ, ת. ופנקל, ח. דפוסי אלימות של בני נוער. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד.
ובר, מ. (88), הערכת כישוריהם והישגיהם של תלמידים מפריעים בכתה בהשואה לתלמידים רגילים - בפרספקטיבה התפתחותית (עבודת מ.א.) אוניברסיטת ת"א, ביה"ס לחינוך.
וולמן, ב. החופש והמשמעת בחינוך - ת"א, דפוס מסדה, תש"ט, עמ' 229.
וולמן, ב. סינטזה בין חופש למשמעת, בתוך: הד החינוך, תשנ"ה, י"ט, עמ' 16-15.
חוזר המנהל הכללי. (1976). חוזר /8לו סעיף 185. משרד החינוך והתרבות: רושלים.
חוזר מיוחד, ח. חוזר המנהל הכללי. (1981). הערכות מוסד בחינוך לשנת הלימודים תשמ"ב. משרד החינוך והתרבות: ירושלים.
חוזר מיוחד, ח. חוזר המנהל הכללי. (1992). אלימות. משרד החינוך והתרבות.
חן, מ. ולביא, נ. תלמידים לא ממושמעים בעיני מוריהם. בביה"ס היסודי ובחטיבת הבינים. חוות דעת, 61, 1983, עמ' 57-43.
כהן, א. (1990). סיפור הנפש, ביבליותרפיה הלכה למעשה.
כנס ירושלים. (1992). אלימות בקרב הנוער בישראל. ירושלים: האוניברסיטה העברית.
נחשול, ר. (בהדרכת ד"ר שכטמן, צ.) (1993). "צמצום התנהגות אלימה אצל מתבגרים בבית הספר המיוחד באמצעות התערבות טיפולית, מבוססת על ביבליותרפיה". עבודת גמר המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר מוסמך. אוניברסיטת חיפה. אוקטובר 1993.
סילברמן, מ. (1982). אסטרטגיה לפיתוח תיאוריה מקיפה של אלימות. עברינות וסטיה חברתית, י'(3-4), 133-125.
סמולנסקי, י. ובר-לב, מ. שיקול דעת בפתרון בעיות משמעת בכתה. ירושלים: המכון לחקר הטיפוח בחינוך. (1984).
פרנקשטיין, ק. (1967). האדם במצוקתו. תל-אביב: עם עובד ודביר.
פרנקנשטיין, ק. משמעות המושג "סיבה" בחקר עברינות נוער. ירושלים: מוסד סאלד למען הילד והנוער. (תשי"ד).
רוג'רס, ק. (1973). החופש ללמוד. תל-אביב: ספריית הפועלים.
שכטמן, צ. נחשול, ר. (1995). תכנית התערבות כיתתית לצמצום התנהגות תוקפנית ובלתי מסתגלת של נוער קשה-חינוך. היעוץ החינוכי .
שכטמן, צ. (1997). "הערכת השפעתה של תוכנית התערבות טיפולית לצמצום תוקפנות אצל מתבגרים: ממצאים ראשונים", עיון ומחקר בהכשרת מורים, 4. תשנ"ז 1997.
Charles, C.M. (1992). Building Classroom Discipli. New-York: Longman.
Watkins, C. Wagner, p. (1987). School Discipline: A whole-school apprack. Oxford, England: Basil Blackwell ltd.
Freud (1950). Why war? In J. straciey (Ed.), Collected papers (V. 5, pp. 273-287). London, Hogarth.
Rogers, C. (1961). On becoming a person. Boston; Houghton Mifflin.

תגים:

אלימות · תוקפנות · הצקה · בית · ספר · תלמידים · מורים · התערבות · איכותני

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "חופש מול משמעת בחינוך", סמינריון אודות "חופש מול משמעת בחינוך" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.