היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [37–45] מתוך 198
עבודה מס' 68078
בדיקת מצבו של חוף העליה ת"א-יפו מבחינה בטיחותית על פי המודל של Micallef & Williams
2,043 מילים (כ-6.5 עמ'), 4 מקורות, 96.95 ₪
עבודה מס' 68055
מחקר איכותני הבודק האם קיים פער ציפיות כגורם להשפעה שלילית שכזו, בקרב סטודנטים ובוגרים של המחלקה לניהול מלונאות ותיירות, על תעסוקתם בתעשיית המלונאות, תוך אפיונו במידה וישנו.
7,963 מילים (כ-24.5 עמ'), 22 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 68044
בדיקות כדאיות להקמת הפרויקט על ידי הפקת תזרימי מזומנים לבעלים ולפירמה, אשר מהם הוצאו נתוני ענ"נ, שיעור תשואה פנימי ושנת החזר ההשקעה.
8,256 מילים (כ-25.5 עמ'), 0 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 68030
האם קיים הבדל בתפיסת השירות בין גברים ונשים?
4,954 מילים (כ-15 עמ'), 17 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 68029
הצעה לפיתוח פרויקט של "משחק תפקידים" וחוויה של "מציאות תיירותית".
3,797 מילים (כ-11.5 עמ'), 7 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 68028
ניתוח הדוחות הכספיים הכוללים ארבעה מאזנים ושלושה דוחות רווח והפסד.
12,989 מילים (כ-40 עמ'), 0 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 68018
ניתוח משאבי אנוש וגיוס עובדים בבית מלון "הנסיכה" באילת.
3,846 מילים (כ-12 עמ'), 4 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 68017
ניתוח אתר ספא על כל מאפייני השיווק.
3,942 מילים (כ-12 עמ'), 12 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 68012
תכנית עסקית כוללת למוצר פנאי - כדורי ענק מתנפחים לבריכות/מאגרי מים.
6,432 מילים (כ-20 עמ'), 0 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [37–45] מתוך 198