היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [10–18] מתוך 198
עבודה מס' 70261
בדיקת מיקומה של ישרוטל בענף המלונאות בארץ, בעיקר בהשוואה אל מול חברת דן המתחרה.
7,867 מילים (כ-24 עמ'), 8 מקורות, 665.95 ₪
עבודה מס' 70248
סקירת החברה, ניתוח הדוחות והשוואה לישרוטל.
11,106 מילים (כ-34 עמ'), 7 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 70157
בדיקת פונטנציאל ה-linkage בקוואזולו נאטל (KwaZulu-Natal).
2,184 מילים (כ-6.5 עמ'), 5 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 70097
בחינה כללית של הפגיעה בדימוי ובתיירות של הודו כתוצאה מהאונס של ג'יוטי סינג פנדיי.
3,175 מילים (כ-10 עמ'), 11 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70069
סקירת המוזיאון תוך התייחסות ל"אפקט בילבאו".
3,950 מילים (כ-12 עמ'), 17 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 70052
ניתוח הענף ,הסביבה העסקית של החברה, חישוב וניתוח יחסים פיננסים על בסיס הדוחות הכספיים תוך השוואה לחברת דן המתחרה ולבסוף ביצוע הערכת שווי לחברת ישרוטל ל-31.12.12.
13,188 מילים (כ-40.5 עמ'), 6 מקורות, 447.95 ₪
עבודה מס' 69984
ניתוח חברת המלונאות ישרוטל מול חברת מלונות דן.
10,091 מילים (כ-31 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 69814
ניתוח הענף, החברה, הדוחות הכספיים, היחסים הפיננסיים והערכת שווי.
9,388 מילים (כ-29 עמ'), 20 מקורות, 320.95 ₪
עבודה מס' 69809
סקירת הענף ובדיקה אמפירית באמצעות מודל רגרסיה.
7,428 מילים (כ-23 עמ'), 13 מקורות, 326.95 ₪

עבודות [10–18] מתוך 198