היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [55–63] מתוך 551
עבודה מס' 69193
מחקר שבוצע באמצעות שלוש תצפיות וארבעה ראיונות, ובהתבסס על שני מאמרים של יורם בילו ומאמר של אלכס וינגרוד.
5,751 מילים (כ-17.5 עמ'), 3 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69089
הקשר שבין הטוב והרע בקבלה לתפיסתו של ניטשה.
9,244 מילים (כ-28.5 עמ'), 15 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 68956
העבודה עוסקת בתיעוד טקס החינה וניתוח משמעותיה מנקודת מבט חיצונית לעומת ניתוח הטקס על פי נקודת מבטו הפנימית של המשתתף הפעיל בטקס (תצפית וראיון).
6,116 מילים (כ-19 עמ'), 24 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 68951
דמותם ומותם של רבי יוחנן בן זכאי ורבי עקיבא לאור פרשנות מסורתית, מודרנית והשוואת גישות שונות.
9,620 מילים (כ-29.5 עמ'), 18 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 68943
השימוש במרכיב הזהות התימני ומאפייני התימנים בתהליך גיבוש דמות הצבר הישראלי בשנים של קום המדינה.
2,647 מילים (כ-8 עמ'), 11 מקורות, 96.95 ₪
עבודה מס' 68938
בחינת היחסים בין טומאה שנגרמת מחטא לטומאה ריטואלית במגילות קומראן.
5,243 מילים (כ-16 עמ'), 23 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 68931
מקורו של טקס החינה המרוקאי, אופיו והתמורות שחלו בו במהלך השנים.
6,117 מילים (כ-19 עמ'), 4 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68885
כיצד באות לידי ביטוי תכונותיה השונות של רחל אמנו בשירים.
4,135 מילים (כ-12.5 עמ'), 11 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68868
בחינת הרפורמה בחינוך ילדי היהודים במזרח אירופה במאה ה- 19 כחלק מתהליכי המודרניזציה שעברו במאה זו תחת השלטון הרוסי.
2,449 מילים (כ-7.5 עמ'), 6 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [55–63] מתוך 551