היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [73–81] מתוך 544
עבודה מס' 68387
העבודה עוסקת בביטויי נושא העקידה באומנות היהודית והישראלית ובשינויים שחלו בפרשנות לאורך התקופות.
6,141 מילים (כ-19 עמ'), 12 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68371
בחינת היבטים שונים של העניין החינוכי הקשור בתפילה.
10,903 מילים (כ-33.5 עמ'), 39 מקורות, 471.95 ₪
עבודה מס' 68370
בחינת מיקום האדם מול אלוהיו בתפישת השל, דרך עמידה על שתי הבחנות עיקריות אותן עורך בחיבוריו הנוגעות בעניין התפילה: 'יחיד מול ציבור' ו-'קבע מול כוונה'.
1,628 מילים (כ-5 עמ'), 10 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 68369
האם עניינם של שני המונחים הוא סגנון כלשהו: ספרותי או אחר, או האם לכל אחד מהם משמעות שונה הנובעת מהבחנות מושגיות ברצון האלוהי.
2,822 מילים (כ-8.5 עמ'), 15 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68364
האם ע"פ תורת הצדק הליבראלית של שקלר ושל גלסטון יהא זה צודק כי מדינת-ישראל תכריח את הציבור החרדי, ללמד את מקצוע האזרחות.
6,299 מילים (כ-19.5 עמ'), 11 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68352
ניסיון להראות כיצד יוצק הרמב"ם את השכלתנות האריסטוטלית אל תוך תפישתו ולבחון, במה שונה ממנה, נוכח העמדתו אותה כבסיס לתפישתו.
2,891 מילים (כ-9 עמ'), 15 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68289
חינוך לערכים בדגש על "חנוך לנער על פי דרכו".
5,083 מילים (כ-15.5 עמ'), 17 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 68280
היבטים בסיסיים מתחום הקבלה.
3,705 מילים (כ-11.5 עמ'), 9 מקורות, 84.95 ₪
עבודה מס' 68257
סקירת התמורות החברתיות שהתרחשו לאורך השנים אשר הביאו לשינוי עקבי בהלכה בכל הנוגע ליחסה לבעלי המוגבלויות בכלל ועל היחס שניתן כלפי בחינת כשרותם ההלכתית להינשא.
10,000 מילים (כ-31 עמ'), 18 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [73–81] מתוך 544