היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [73–81] מתוך 545
עבודה מס' 68399
ארבעה נוסחים של המעשייה - כלים לבדיקת הפן הפסיכולוגי.
3,866 מילים (כ-12 עמ'), 47 מקורות, 665.95 ₪
עבודה מס' 68387
העבודה עוסקת בביטויי נושא העקידה באומנות היהודית והישראלית ובשינויים שחלו בפרשנות לאורך התקופות.
6,141 מילים (כ-19 עמ'), 12 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68371
בחינת היבטים שונים של העניין החינוכי הקשור בתפילה.
10,903 מילים (כ-33.5 עמ'), 39 מקורות, 471.95 ₪
עבודה מס' 68370
בחינת מיקום האדם מול אלוהיו בתפישת השל, דרך עמידה על שתי הבחנות עיקריות אותן עורך בחיבוריו הנוגעות בעניין התפילה: 'יחיד מול ציבור' ו-'קבע מול כוונה'.
1,628 מילים (כ-5 עמ'), 10 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 68369
האם עניינם של שני המונחים הוא סגנון כלשהו: ספרותי או אחר, או האם לכל אחד מהם משמעות שונה הנובעת מהבחנות מושגיות ברצון האלוהי.
2,822 מילים (כ-8.5 עמ'), 15 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68364
האם ע"פ תורת הצדק הליבראלית של שקלר ושל גלסטון יהא זה צודק כי מדינת-ישראל תכריח את הציבור החרדי, ללמד את מקצוע האזרחות.
6,299 מילים (כ-19.5 עמ'), 11 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68352
ניסיון להראות כיצד יוצק הרמב"ם את השכלתנות האריסטוטלית אל תוך תפישתו ולבחון, במה שונה ממנה, נוכח העמדתו אותה כבסיס לתפישתו.
2,891 מילים (כ-9 עמ'), 15 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68289
חינוך לערכים בדגש על "חנוך לנער על פי דרכו".
5,083 מילים (כ-15.5 עמ'), 17 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 68280
היבטים בסיסיים מתחום הקבלה.
3,705 מילים (כ-11.5 עמ'), 9 מקורות, 84.95 ₪

עבודות [73–81] מתוך 545