היישום אינו מחובר לאינטרנט

שו"ת רש"י סימן קי"ב

עבודה מס' 068534

מחיר: 725.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: דיון בתשובת רש"י העוסקת בסוגיה הספציפית של מנהג איסור או היתר לישת קמח בביצים בפסח.

7,800 מילים ,17 מקורות ,2009

תקציר העבודה:

תשובת רש"י הנדונה בעבודה זו, עוסקת בסוגיה הספציפית של מנהג איסור או היתר לישת קמח בביצים בפסח. מנוסח השאלה עולה כי החשש אצל השואל היה מפני חימוץ, ולפיכך זהו החוט השזור בין השאלה לפתרונה, לפי שנוסח התשובה מעיד על כך שברקע לה עומדות סוגיות תלמודיות הדנות, בין היתר, גם בנושא החימוץ.

שאלות ותשובות, הנשמרות ומועברות באופן מסודר ושלם, יכולות לשמש מקור לעובדות היסטוריות, לשקף חומר הלכתי בן זמנן ולשמש כבסיס הלכתי/משפטי לסוגיות ושאלות הנושקות להן. מן המחקר לגבי תשובות של משיבים שונים ששרדו בכתבי יד עולה כי ככלל, החומר המצוי בידינו כיום הועתק ע"י סופרים ומעתיקים מתוך כתבי יד במהלך הדורות ולכן יש לקחת בחשבון את הסכנות בכרוכות בתהליך ההעתקה כמו טעויות כתיב, השמטות, דילוג ע"י הדומות, גלוסות, אינטרפולציות וכד'. זאת ועוד, התשובות נשמרו מתוך מגמה להנציחן כחומר הלכתי ולכן לעיתים עברו עריכה מכוונת שהותירה והבליטה את הטקסט הרלבנטי מבחינה הלכתית/משפטית לבדה. ברם ביחס לתשובות רש"י קשה עוד יותר להתחקות אחר הנוסח המקורי כיוון שעל הקשיים שהוזכרו נוסף מאפיין אחר והוא שכנראה שהתשובות לא נכתבו על ידו אלא מפיו.

מתוך מודעות למסקנות אלה של המחקר ומתוך קריאת עדי הנוסח השונים של תשובת רש"י הנ"ל, עולה כי התשובה שאעסוק בה מגלמת בתוכה את כל המכשולים העומדים בפני הבא להתחקות אחר הנוסח המקורי של התשובה וממנו לנסות להסיק מסקנות היסטוריות, פרשניות והלכתיות: עדי הנוסח של התשובה מוסרים, לדעתי, שלוש גרסאות שונות, לשון השאלה בכל עדי הנוסח צומצם לרמה העקרונית ולשון כל שלבי הפיתרון שבתשובה המופיעה בנוסח שנמסר לנו מהכתבים שמבית מדרשו של רש"י - חסר מצד הרקע הפרשני (באם היה) לסוגיה שהתשובה דנה בה.
לפיכך לגבי הקורא בן זמננו: השואלים הם אנונימיים, ומכאן שלא ניתן למקם אותם בזמן ובמקום, אך ניתן כן לשער כי חיו בזמן שמעמדו של רש"י כאוטוריטה הלכתית היה כבר מבוסס ויציב; וגם - הסקת מסקנות הנוגעות לתהליך אשר בשלו מונחים לפנינו היום שלושה עדי נוסח לתשובת רש"י, תחייב בדיקה של הרקע ההיסטורי לפרשנות הנוגעת לסוגיה במקביל לבדיקת הרקע ההיסטורי של המנהג עצמו ומנהגים אחרים הקשורים אליו.

גבולות החקירה שלי יהיו זמנו ומקומו של רש"י כמו גם זמנם ומקומם של עדי הנוסח כפי שמשתקפים בחומר ההלכתי, ההיסטורי והמחקרי שמצאתי סביב העיסוק בסוגיה. מתוך כל אלה ומתוך כך שבמסגרת חקירתי זו - לא אוכל לקבוע מסמרות, אנסה בכל זאת לברר את טיבם של התהליכים ההיסטוריים, הפרשניים וההלכתיים אשר הניעו את התחלת העיסוק בסוגיה כמו גם לברר במקביל את שלביו של התהליך אשר הוליד שלושה עדי נוסח שונים לתשובה.

תוכן העניינים:
הקדמה
הסוגיות התלמודיות העומדות ברקע לשו"ת רש"י סי' קי"ב
מהדורה סינופטית לשו"ת רש"י סימן קי"ב
בדיקת טקסטואלית של עדי הנוסח
ענפי המסירה - ניסיון להתחקות אחר גלגוליו של נוסח התשובה
המעבר מעיסוק במי פירות לעיסוק בביצים
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

הסוגיות התלמודיות העומדות ברקע לשו"ת רש"י סימן קי"ב:
התלמוד בפסחים לה ע"א מצטט מצד אחד את ריש לקיש האומר כי עיסה שנילושה ביין, שמן ודבש - אין חייבים על חימוצה כרת ומצד אחר מסקנת הדיון היא כי מצה עשירה איננה חמץ מהטעם שעיסה שנילושה ביין, שמן ודבש - דינה כדין מצה שנאפתה מעיסה שנילושה במי פירות; ומי פירות אינם מחמיצים. אמירתו של ריש לקיש איננה ברורה דיה כיוון שמשתמע ממנה כי אין חייבים כרת אבל האיסור קיים. לכן אם מצה שנאפתה מקמח שנילוש ביין, שמן ודבש - עלולה להיות מלכתחילה חמץ, מדוע הוא מאפשר ללוש כך ומדוע הוא מאפשר לאכול מצה כזו בפסח? דברי ריש לקיש מוסברים בתלמוד בשני טעמים מהם משתמע כי עקרונית מי פירות אינם יכולים להביא את העיסה לידי חימוץ.

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שו"ת רש"י סימן קי"ב", סמינריון אודות "שו"ת רש"י סימן קי"ב" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.