היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [82–90] מתוך 545
עבודה מס' 68257
סקירת התמורות החברתיות שהתרחשו לאורך השנים אשר הביאו לשינוי עקבי בהלכה בכל הנוגע ליחסה לבעלי המוגבלויות בכלל ועל היחס שניתן כלפי בחינת כשרותם ההלכתית להינשא.
10,000 מילים (כ-31 עמ'), 18 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68138
ניתוח של מספר דרשות מ- 2005-2006 שהועברו בשלוש מסגרות.
9,457 מילים (כ-29 עמ'), 6 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 68096
בחינת היצירה 'קאנדיד' מאת וולטר, מול מיתוס יציאת מצרים.
5,305 מילים (כ-16.5 עמ'), 15 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68022
כיצד הרב אמנון יצחק משתמש בהטפה דרך אמצעי תקשורת אלטרנטיביים לשם החזרה בתשובה.
9,810 מילים (כ-30 עמ'), 20 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 67996
סקירה אודות מצב הנשים ביהדות מבחינה שוויונית דתית וכן מבחינה משפטית לאור חופש המצפון והדת.
5,166 מילים (כ-16 עמ'), 23 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 67937
בחינת הפרשנות של קובץ הסיפורים על הגר וישמעאל - הבעיות המוסריות, הפרשניות והדתיות, והתמודדות הפרשנים השונים ובעלי המדרשים עם בעיות אלה.
5,312 מילים (כ-16.5 עמ'), 17 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 67887
משולש היחסים בין אברהם, הגר וישמעאל, תוך בחינת השינויים שעברו שלוש הדמויות הללו לאורך הדורות.
11,766 מילים (כ-36 עמ'), 30 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 67854
התמקדות בחוקים שבספרים שמות, דברים וויקרא, ובחוקים שבמזרח הקדמון.
6,312 מילים (כ-19.5 עמ'), 15 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 67834
מידותיו ההלכתיות של כלי הטהרה "הים של שלמה" על פי פרשנות חז"ל.
10,206 מילים (כ-31.5 עמ'), 35 מקורות, 482.95 ₪

עבודות [82–90] מתוך 545