היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [82–90] מתוך 544
עבודה מס' 68138
ניתוח של מספר דרשות מ- 2005-2006 שהועברו בשלוש מסגרות.
9,457 מילים (כ-29 עמ'), 6 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 68096
בחינת היצירה 'קאנדיד' מאת וולטר, מול מיתוס יציאת מצרים.
5,305 מילים (כ-16.5 עמ'), 15 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68022
כיצד הרב אמנון יצחק משתמש בהטפה דרך אמצעי תקשורת אלטרנטיביים לשם החזרה בתשובה.
9,810 מילים (כ-30 עמ'), 20 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 67996
סקירה אודות מצב הנשים ביהדות מבחינה שוויונית דתית וכן מבחינה משפטית לאור חופש המצפון והדת.
5,166 מילים (כ-16 עמ'), 23 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 67937
בחינת הפרשנות של קובץ הסיפורים על הגר וישמעאל - הבעיות המוסריות, הפרשניות והדתיות, והתמודדות הפרשנים השונים ובעלי המדרשים עם בעיות אלה.
5,312 מילים (כ-16.5 עמ'), 17 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 67887
משולש היחסים בין אברהם, הגר וישמעאל, תוך בחינת השינויים שעברו שלוש הדמויות הללו לאורך הדורות.
11,766 מילים (כ-36 עמ'), 30 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 67854
התמקדות בחוקים שבספרים שמות, דברים וויקרא, ובחוקים שבמזרח הקדמון.
6,312 מילים (כ-19.5 עמ'), 15 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 67834
מידותיו ההלכתיות של כלי הטהרה "הים של שלמה" על פי פרשנות חז"ל.
10,206 מילים (כ-31.5 עמ'), 35 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 67634
תיאור דמות האישה ותפקידה בבית האב שבחברה המקראית, והתמקדות בדמותן של הנשים העקרות.
8,178 מילים (כ-25 עמ'), 26 מקורות, 289.95 ₪

עבודות [82–90] מתוך 544