היישום אינו מחובר לאינטרנט

מעשיית "חולדה ובור"

עבודה מס' 068399

מחיר: 665.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ארבעה נוסחים של המעשייה - כלים לבדיקת הפן הפסיכולוגי.

3,866 מילים ,47 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

אני מוצאת במעשיית "חולדה ובור" פתח לתפיסות עולם רבות ומגוונות, בין אם הן מודרניות ובין אם הן נקשרות לתפיסות העממיות של אז. נראה בעיני, כי סיפור "חולדה ובור" מעמיד את המלחמה לחיים כאומללה מול המציאות השואפת אל המוות. המלחמה לחיים היא מן הייצוג הנשי, דווקא. הנשיות, שאינה חלק מכתיב, שאינה חלק הארי של התפיסה הממסדית, שאינה חלק מן התפיסה המגובשת הקאנונית, היא דווקא, זו המייצגת את המאבק לחיים. הגבר, הוא המביא את המוות, הוא המייחל למוות מתוך מושגי התרבות עצמם, מתוך הקליטה של המסרים היומיומיים. נראה, כי המסר הוא, שהתרבות עצמה מחנכת לחידלון, ומאפשרת את הכלים למוות, לחוסר החיים ולאטימת העתיד.

ארבעת הנוסחים(12), שייבחנו כאן, מאפשרים, דווקא בשל הדומות, הבחנות דקות יותר בניתוח הספרותי. השינויים ה"קלים", שבחלקם נראים כמקריים, ובחלקם נראים כבעלי משמעות רחבה יותר, הם הם, המאפשרים את ריכוז המאמץ במשמעויות השונות. הטקסט מבחינת תוכנו ומסריו הרחבים אינו משתנה באופן רדיקאלי בין נוסח לנוסח. אולם, בין טקסט לטקסט משתנים אופני ההבעה, ההדגשים וההתמקדויות הנקודתיות של אותו נוסח. הסיבות יכולות להיות מגוונות; משיבוש וטעות בכתיבה או בהעתקה ועד ייצוגים ועניין אישי של הכותב או המעתיק. לעניין זה יכולות להתחבר אסכולות מחקר שונות, שתצבענה על כמה אפשרויות או היבטים לכל שינוי ושינוי.

אסכולות המחקר השונות יובאו כדי להסביר, דווקא, את השונה ולא את הדומה בין הטקסטים. המטרה העיקרית בהבאה של כמה אסכולות למושג, ביטוי או משפט שונים היא, בעיקר כדי להראות, שהשינוי אינו רנדומאלי, אלא יש מאחוריו עניין, שאינו בטל בשישים. במקרים בהם לא תהיה אפשרות להעלות הסבר חוץ ספרותי (כי אותו שינוי אינו עומד בהקשר תרבותי או מציאותי מסוים) דרך האסכולות השונות, ינותח המקרה בכלים הספרותיים בלבד.
המעשייה עצמה היא מעשייה רחבת יריעה, עניינים ומסרים. אין באפשרותי בעבודה קצרה זו לענות על כלל ההיבטים, העולים מתוך הטקסט. אנסה, ככל שאוכל לרכז את הרבדים השונים, העולים מן המעשייה לכדי עניין מרכזי ומורכב כאחד. במקומות בהם העניין מורכב, עד לכדי צורך בעבודה נוספת, אעיר את הערותיי במקום. המטרה בעבודה זו היא לאו דווקא בהעצמת השינויים והסברתם. בסופו של דבר אחבר את ארבעת הנוסחים לכדי מסר עיקרי אחד.

תוכן העניינים:
פתיחה
מושגים
ההקשר הסוגתי
סיום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

מעשיית(1) "חולדה ובור" נזכרת ומסופרת בטקסטים רבים. הטקסט העברי(2) הראשון (מבחינה דיאכרונית), בו מוזכרת מעשייה זו, הוא בתלמוד הבבלי, תענית ח' ע"א (דור האמוראים השלישי, סוף המאה השלישית תחילת המאה הרביעית). המעשה בגמרא מובא רק כרמיזה:
ואמר רבי אמי: בוא וראה כמה גדולים בעלי אמנה. מניין?
מ"חולדה ובור". ומה המאמין ב"חולדה ובור", כך המאמין
בהקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה.
הטקסט העברי השני מבחינה דיאכרונית, בו מובאת מעשייה זו, הוא בספרות הגאונים(3) (סוף המאה העשירית תחילת המאה האחת-עשרה). זהו הטקסט הראשון(4), אשר מצוי בידיי, המביא סיפור מפורט על "חולדה ובור". מקור נוסף, אם כי מתומצת יותר, המספר את מעשיית "חולדה ובור", הנו ברש"י(5) (1040-1105) לתענית ח' ע"א ד"ה "חולדה ובור". כמאה שנה מאוחר יותר מובאת המעשייה אצל בעלי התוספות(6) (מאה שתים-עשרה ומאה שלוש-עשרה) בנוסח נרחב יותר מרש"י, אך מתומצת יחסית לנוסח ב"אוצר הגאונים".

תגים:

שדים · רוחות · התאבדות · דיבוק · דה-קונסטרוקציה · טראומה · אפילפסיה · דיסוציאציה · שכול · אוצר הגאונים · הערוך השלם · המדרש הגדול · ספר המעשיות · מקורות יהודיים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מעשיית "חולדה ובור"", סמינריון אודות "מעשיית "חולדה ובור"" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.