היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 63730
2,080 מילים (כ-6.5 עמ'), 9 מקורות, 82.95 ₪
עבודה מס' 23007
בדיקת עיסוקיהם, חברותם במועדונים שונים, הזרם הדתי אליו השתייכו וכו'.
3,873 מילים (כ-12 עמ'), 12 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 20822
3,343 מילים (כ-10.5 עמ'), 5 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 70376
מדוע דווקא בתש"ח התרחש אונס צבאי על ידי כוחות יהודיים ובשאר מלחמות ישראל אין הישנות של התרחשות זו?
7,360 מילים (כ-22.5 עמ'), 21 מקורות, 93.95 ₪
עבודה מס' 69909
בחינת יחסיו של קפקא ליהדות ולעם היהודי, כפי שהם משתקפים בכתביו והתקבלותם של הטקסטים כטקסטים יהודיים, ואופן התקבלותו של קפקא כיוצר יהודי.
2,720 מילים (כ-8.5 עמ'), 9 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 66630
תפיסות שונות של חוק הטבע בימי הביניים, עפ"י פילוסופים יהודיים בעיקר.
4,144 מילים (כ-13 עמ'), 1 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 40108
המוות בספר תהילים, גישת חז"ל ופרשנים יהודיים נוספים, וכן גישת פרשנים שמחוץ ליהדות.
5,882 מילים (כ-18 עמ'), 4 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 41466
רקע היסטורי, רדיפות היהודים בתקופה זו והשתקפותה של התקופה במגילת אחימעץ ומקורות יהודיים.
4,584 מילים (כ-14 עמ'), 13 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 60482
ניתוח תשקיף.
6,085 מילים (כ-18.5 עמ'), 5 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100