היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 25
עבודה מס' 20596
סקירת הסיבות להתנגדות היהדות להתאבדויות, סקירת דעות החכמים בנושא, הגורמים והתוצאות להתאבדות ועוד.
6,671 מילים (כ-20.5 עמ'), 12 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 65303
השתלשלות האיסורים וההיתרים שניתנו להתאבדות ולהקרבה עצמית.
5,690 מילים (כ-17.5 עמ'), 14 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 60465
תיאור ההתאבדות כמעשה גבורה בהיסטוריה של העם היהודי מתקופת התנ"ך ועד ימינו.
5,843 מילים (כ-18 עמ'), 16 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 31626
קורות חייהם של בני כת אשר התאבדו התאבדות קבוצתית, סוג המחויבות שהיה בינהם והסיבות למעשה.
3,593 מילים (כ-11 עמ'), 13 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 50536
בדיקת ההתאמה בין 4 הגורמים המובילים להתאבדות לבין גורמי ההגירה.
2,514 מילים (כ-7.5 עמ'), 10 מקורות, 153.95 ₪
עבודה מס' 62345
השפעת הדינמיקה המשפחתית על תהליכי ההרס העצמי והתאבדות אצל מתבגרים
9,979 מילים (כ-30.5 עמ'), 52 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 20529
סקירת תיאוריות והמדיניות למניעת ההתאבדות, כולל תהליכי קבלת ההחלטות לגבי מדיניות זו תוך בחינת השוני בין ישראל לארה"ב.
8,689 מילים (כ-26.5 עמ'), 24 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 62779
סקירת מחקרים הבוחנים את השפעת תכניות מניעה על עמדות כלפי התאבדות, ועריכת מחקר באמצעות שאלונים.
4,672 מילים (כ-14.5 עמ'), 16 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 63487
השוואת שתי תכניות למניעת התאבדות מתבגרים (אור-בך ובר-יוסף, קלינגמן והוכדורף).
1,865 מילים (כ-5.5 עמ'), 10 מקורות, 216.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 25