עבודות [559-567] מתוך 1264 :: [עמוד 63 מתוך 141]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 63774 SHOPPING CART DISABLED
עידן הפנאי והשלכותיו על איש החינוך, 2005.
סיכום שלושה מאמרים ודיון קצר בעידן הפנאי והשלכותיו על איש החינוך.
2,336 מילים (כ-7 עמודים), 6 מקורות, 218.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
חלק א': איסוף החומר
            I. המאמרים בהם בחרתי לדון בעבודה זו
            II. הנקודות העיקריות במאמרים
                      א. שלוש הנקודות העיקריות במאמרו של אלוני
                      ב. שלוש הנקודות העיקריות במאמרו של כהן-ג'וור
                      ג. שלוש הנקודות העיקריות במאמרם של נווה ויוגב
            III. ניתוח מאמרו של כהן-ג'וור
חלק ב': עידן הפנאי והשלכותיו על איש החינוך
           I. המאפיינים של עידן הפנאי
          II. ההשלכות לגבי שדה החינוך בכלל ולגבי כאשת חינוך בפרט
חלק ג': סיכום אישי
ביבליוגרפיה

I המאמרים בהם בחרתי לדון בעבודה זו הינם:
1. אלוני, נמרוד. "חינוך לשלום ולדמוקרטיה", להיות אדם: דרכים בחינוך ההומניסטי, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל-אביב, 1998, עמ' 191- 204.
2. כהן-ג'וור, אלי. "שעמום: סף הפנאי היוצר", גרונטולוגיה, ל (1- 2), תשס"ג - 2003, עמ' 87- 95.
3. נווה, אייל ויוגב, אסתר. "היסטוריה, תרבות ופוליטיקה בדיאלוג של נרטיבים מפויסים ורב-קוליים", בתוך: (נמרוד אלוני - עורך) כל שצריך להיות אדם: מסע בפילוסופיה חינוכית - אנתולוגיה, הוצאת הקיבוץ המאוחד ומכון מופ"ת, תל-אביב, 2005, עמ' 495- 498.  

II בעידן העבודה תפקד בית-הספר כאמצעי שליטה והשגחה של השלטונות על זמנם של האזרחים הצעירים. בית-הספר הטמיע באזרחים הצעירים קונפורמיות וסתגלתנות, אולם בעידן של אובדן ערכים מוחלטים ואידיאולוגיה שלטת מסתבר שאלה הן קונפורמיות וסתגלתנות ריקות מתוכן, המחכות ליפול כפרי בשל לידיהם של שליטים עריצים ואידיאולוגיות קיצוניות.
כדי להישמר מאפשרות זו מוטלת על אנשי החינוך החובה לשנות את גישתם ולהכשיר בני אדם להתמודד עם האתגרים של עידן הפנאי.
 
עבודה מס' 63749 SHOPPING CART DISABLED
שילוב הבוגר בעל פיגור שכלי קל בשוק העבודה החופשי, 2005.
סקירת 4 מחקרים והצעה למחקר.
4,316 מילים (כ-13.5 עמודים), 5 מקורות, 185.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
1. מבוא
2. סיכום 4 מאמרים אמפיריים
2.1 "תפיסותיהם של מתבגרים עם פיגור שכלי את עולם העבודה וישומן בתוכנית ההתערבות".
2.2 "עמדות מעסיקים כלפי העסקתם של אנשים הלוקים בפיגור שכלי"
2.3 "גורמים משפיעים על שילוב חברתי בקרב בוגרים בעלי פיגור שכלי."
2.4 "השפעת המשפחה על הצלחת שילובו של הנכה בתעסוקה בשוק החופשי"
3. הצעה למחקר המשך - השפעה של מעורבות הורית על הצלחת שילובו של בוגר בעל פיגור שכלי קל בשוק העבודה החופשי.
3.1 רציונאל למחקר
3.2 שיטה
3.2.1 מדגם
3.2.2 כלים
3.2.3 מבנה המחקר
3.2.4 הליך
3.3 דיון
4. ביבליוגרפיה

תקציר:
בשנים האחרונות חלה תמורה בהתייחסות החברתית אל האדם החריג בכלל ואל האדם בעל פיגור שכלי בפרט, הגישה הרווחת היא הגישה הערכית. עיקרון חשוב אשר מודגש כיום במערכת החינוך הוא החתירה לעצמאות תפקודית. אך יחד עם זאת, מושם דגש מופחת יותר במיומנויות הקשורות לאיכות החיים כמו יכולת בחירה, מוטיבציה ומעורבות בתכנון עתידי. על אף המאמצים עדיין אין הצלחה גדולה בשילוב בעלי ליקויים בעבודה ובחברה (רייטר 1991 מתוך צינמון וגיפש 2002). כיום, הגישה הרווחת תומכת בהעדפת אספקטים אישיים וחברתיים בחינוך לתעסוקה. מכאן שיש לבדוק מספר אספקטים שנוגעים בנושא. ראשית, יש לבדוק את תפיסתו של מתבגר עם פיגור שכלי את עולם העבודה. שנית, מכיוון שעמדת מעסיקים כלפי תעסוקת חריגים היא בבואה של התייחסות החברה כלפי אפשרויות שילוב בתוכה, יש לעמדותיהם השלכות על התערותם של  החריגים בכל תחומי החיים, ויש לבדוק גם אותה. ולבסוף, יש לבדוק את השפעתה של המשפחה על שילובו של החריג בשוק העבודה, משום שהמשפחה בחיי האדם החריג תופסת בדרך כלל מקום משמעותי, ויש להניח כי למשפחה גם השפעה על הצלחת תהליך השתלבותו של החריג בשוק העבודה.
עבודה זו תעסוק בשילוב הבוגר בעל פיגור שכלי קל בשוק העבודה החופשי. העבודה תסקור ארבע מאמרים אמפיריים בנושא, ותציעה מבנה של מחקר המשך (כולל: רציונל למחקר, שיטה, כלים, מבנה מחקר, ודיון במקרה שתוצאות יצאו כמצופה ודיון במקרה אם התוצאות לא יצאו כמצופה).

 
עבודה מס' 63748 SHOPPING CART DISABLED
מיניות וזוגיות בקרב בוגרים עם פיגור שכלי., 2005.
5,057 מילים (כ-15.5 עמודים), 11 מקורות, 273.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן עניינים
1. מבוא
2. סוגיות בצרכים מיניים וביחסי זוגיות בקרב אנשים עם פיגור שכלי
2.1 הפלות
2.2 יחסים אינטימיים
2.3 עיקור
2.4 זוגיות ונישואין
2.5 מיניות וחינוך מיני
3. ראיון עם סגנית מנהל מחלקת שיקום
4. ממצאי הראיון וסיכום
5. ביבליוגרפיה

מבוא:
נושא הצרכים המיניים והצורך וביחסים קרובים בקרב אנשים עם פיגור שכלי, נתקל  לעיתים באי נוחות ופחד. התייחסות לנושאים אלה מתוך פחד ואי נוחות, עלול להביא לידי סבל לבעלי פיגור שכלי, להוריהם, לבעלי המקצוע ולחברה בכללותה. יחסים אינטימיים, נישואין, קיום מין בטוח ונושאי מין אחרים, הם נושאים רגישים, שנעשים רגישים עוד יותר כאשר קושרים אותם לאוכלוסייה עם פיגור שכלי. למרות כל ההסברים הניתנים על ידי הגופים המטפלים, המפגר נחשב לחריג ולאדם בעייתי, וקיימים מיתוסים בנוגע להתנהגותו: אי יכולתו לרסן את עצמו, אי יכולת להיות אחראי ולחיות בחברה רגילה. רבים ההורים של מפגרים החוששים שילדם יסתבכו מבחינה מינית עקב תוקפנות מינית או ניצולם מבחינה מינית על ידי אחרים. אין בסיס ממשי לדאגות ודעות אלו, אך המציאות מראה שהצירוף של מיניות ופיגור שכלי מהווה בעיה מיוחדת שקשה להתמודד איתה. (זקס, 1987).
עבודה זו תעסוק בסוגיות הקשורות בצרכים המיניים וביחסי זוגיות בקרב האוכלוסייה עם פיגור. היא תעסוק בסוגיית ההפלות, עיקור, יחסים אינטימיים, נישואין וחינוך מיני בקרב אנשים עם פיגור שכלי. העבודה מנסה לסקור בקצרה ולתת מושג בנושאים רחבים מאוד. במקור, הרעיון היה לכתוב עבודה על הפלות בקרב אוכלוסייה עם פיגור. אך מתוך הראיון שביצעתי עם סגנית מנהל מחלקת שיקום באגף שירותי רווחה בעיריית חיפה, נראה כי נושא זה אינו רלוונטי כל כך, כיוון שמספר ההפלות הנעשות בקרב האוכלוסייה הוא קטן ביותר, מתוך מה שידוע לשירותי הרווחה. מתוך הראיון גיליתי כי הדגש כיום הוא על פיתוח מערכות יחסים אינטימיים ותוכניות המעודדות מין בטוח לשם הנאה ומתוך בחירה. חלק מהתוכניות מועברות בבתי ספר לקבוצות תלמידים וישנן תוכניות גם לקבוצות הורים. זקס (1987) בספרו מציין כי המשפחה ובית הספר הם ה"סוכנים" העיקריים בחינוך לחיי משפחה ולחינוך מיני, ויש לפעול בשיתוף פעולה בינהם.
 
עבודה מס' 63722 SHOPPING CART DISABLED
למידה באמצעות המחשב - חינוך עם אוריינטציה עתידית., 2004.
6,887 מילים (כ-21 עמודים), 60 מקורות, 317.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים

מבוא
1. הוראה למידה באמצעות מחשב
1.2 שינוי הדגשים והמטרות בתכנית הלימודים
1.3 שינוי דגשים בתהליכי הוראה-למידה
1.4 שינוי בתפיסת תפקיד המורה
1.5 סביבות למידה משולבות מחשב
1.6 השפעת הלמידה באמצעות מחשב על הישגי הלומד
2. הלומד העצמאי
2.1 מאפייני הלומד העצמאי
2.2 חשיבות העצמאות בתהליך הלמידה
2.3 הגישה הקונסטרוקטיביסטית
2.4 הלמידה באמצעות המחשב כנותנת מענה למאפייני הלומד העצמאי
3. שונות בין תלמידי הכיתה
3.1 הכיתה ההטרוגנית
3.2 הלמידה באמצעות המחשב כנותנת מענה לשונות בין התלמידים בכתה
ביבליוגרפיה

מבוא
בתי הספר נדרשים לתפקד בתקופה אינטנסיבית של שינויים רבי עוצמה, מידע וידע מתפתחים ומשתנים בתדירות גבוהה, מאגר הידע העולמי הוכפל פעמיים במהלך המאה העשרים, שינויים אלה משליכים על הצורך בעיצוב מחודש של בית הספר, על יעדיו ועל אופי התהליכים החינוכיים המתרחשים בו. ברור כיום, שאי אפשר עוד לנסות ללמוד או ללמד את כל הידוע בתחום נושא מוגדר. לעובדה של התפוצצות הידע משמעות רבה בבחירת תכנים ונושאי לימוד בבי"ס, כמו גם בכיווני הפיתוח של האמצעים שיאפשרו להכין את התלמידים להתמודד עם חוסר היציבות ועם הדינמיות של השינוי המתחולל בידע שנרכש. (לוין, 1995).
חן (1995) טוען שהחינוך מעצם טבעו מחייב התייחסות אל העתיד,חיונית המודעות לעובדה שלא ניתן להגשים את אתגרי העתיד על ידי רכישת שליטה בידע של אתמול.

לכן יש לבחון מהם מאפייני החברה העתידית, וכיצד ניתן להכשיר את התלמידים כדי שיתפקדו בה כבוגרים מצליחים, ובעקבות זאת לקבל החלטות בנוגע למטרות החינוך האמורות לעמוד לנגד עיניהם של אנשי החינוך היום.

 
עבודה מס' 63714 SHOPPING CART DISABLED
הוראה-למידה באמצעות מחשב כאסטרטגיה לפיתוח מיומנויות של לומד עצמאי., 2004.
8,702 מילים (כ-27 עמודים), 18 מקורות, 328.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
1. מבוא
2. הצגת המחקר
3. ממצאים:
  רקע
  ארגון השיעורים
  עמדות תלמידים כלפי למידה באמצעות מחשב
  אסטרטגיות של לומד עצמאי
  יחסי גומלין
  תהליכי הוראה- למידה דיפרנציאלית
4. דיון וסיכום
ביבליוגרפיה
נספחים:
שאלון: מאפייני לומד עצמאי
טבלה מס'  1
שאלון: למידה באמצעות מחשב
טבלה מס' 2
טבלה מס'  3

לאור השינויים העוברים על החברה בתחום המידע והטכנולוגיה נדרשת מערכת החינוך
להכשיר את בוגריה לתפקוד מיטבי בחברה העתידית. דרכי הוראה -למידה באמצעות המחשב
עשויות לקדם את מערכת החינוך בהשגת מטרה זו, בהיותן מבוססות על למידה פעילה ועל
מטלות מורכבות, הדורשות טיפול במידע והבנייה של ידע.

שאלות המחקר:
1. האם השימוש בטכנולוגית המחשב בכתה יכול לתת מענה למאפייני הלומד העצמאי?
2. האם הלמידה-הוראה בסביבה מתוקשבת,יכולה לתת מענה לשונות בין התלמידים?
3. מהן ההשלכות שיש ללמידה באמצעות המחשב על מגוון פרמטרים הקשורים ללומד:
שביעות רצון, יוזמה, עניין והנעה ללמידה.

מטרת המחקר היא לבדוק ולהעריך את תהליך הלמידה-הוראה באמצעות המחשבים,
כאסטרטגיה המפתחת מיומנויות של לומד עצמאי, ונותנת מענה ליכולות האישיות השונות של
התלמידים, וזאת במטרה לצייד את הלומד במיומנויות שיאפשרו לו תפקוד הולם כבוגר בחברה
העתידית.

מתודולוגיה: המחקר נערך בשיטה איכותית. סוג המחקר שנבחר הוא מחקר פעולה. שדה
המחקר - בית ספר יסודי בדרום הארץ. אוכלוסיית המחקר - תלמידי כתה ד'. איסוף הנתונים
נמשך כחודש ימים ונערך באמצעות תצפיות, ראיונות ושאלונים.

סיכום הממצאים: נצפתה למידה פעילה ועצמאית של הלומדים, תוך שיתוף פעולה בקבוצה,
ובהתאם ליכולות האישיות של כל לומד. תפקיד המורה התמקד בהדרכה וייעוץ. התלמידים
דיווחו על הנאה מתהליך הלמידה ועל העדפה ללמידה באמצעות מחשב. ניתוח השאלונים הצביע
על פתוח מאפייני למידה עצמאית.

מסקנות: דרכי הוראה-למידה באמצעות המחשב פיתחו אצל הלומד מיומנויות ללמידה עצמאית.
העבודה בשילוב המחשב תרמה למוטיבציה של הלומדים ולהנאה מתהליך הלמידה.
תכנון ההוראה באמצעות המחשב מאפשר התייחסות לצורכי הלומד השונים.
הלמידה באמצעות המחשב נותנת מענה לשונות בכתה.
ליחסי הגומלין בין הלומדים יש תפקיד חשוב בלמידה.


 
עבודה מס' 63695 SHOPPING CART DISABLED
חרדת מבחן, 2005.
כיצד חרדת התלמידים ממבחנים נתפסת על ידי המורה ומשפיעה על קשר מורה-תלמיד.
7,674 מילים (כ-23.5 עמודים), 34 מקורות, 438.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
רבים מהסובלים מחרדת מבחן מתארים הרגשה איומה הכוללת פרפורי בטן, כאבי בטן, זיעה קרה, בחילה ועוד טרם מועד המבחן. החברה המערבית בת זמננו היא תחרותית והישגית וחרדת בחינות הנה תופעה נפוצה בקרב תלמידים רבים. רבים סובלים ממנה ולא מוערכים נכונה כאשר החרדה גורמת לירידה בתפקוד ובהישגים הלימודיים (סלטון-ברוניצקי,  1999).

במסגרת עבודה זו נבדקה ההשפעה שיש לתפיסת המורה את חרדת תלמידיו ממבחנים על קשר מורה-תלמיד. הוצגו מקורות תיאורטיים תוך התייחסות לתהליכים הקשורים בהתפתחות החרדה ממבחן והדרכים בהן היא מוצאת ביטוי, ונבחנה השפעת תהליך החרדה על יחסי הגומלין מורה-תלמיד. התייחסות מיוחדת ניתנה לתהליכים העוסקים בזיקה שבין חרדת התלמיד ממבחנים לבין הדרך בה המורה תופס את התלמיד ומשפיע על פירוקה או צמצומה של חרדה זו. פרמטרים נוספים שנבדקו: הגורמים המשפיעים על חרדת מבחן, השפעת החרדה על
ביצועיות, על הדימוי העצמי של התלמיד בעיני המורה ובעיני עצמו והדרכים בהן המורה יכול להשפיע במסגרת הקשר מורה-תלמיד על טיפול בבעיה זו.

מהעבודה עולה כי על מנת שיוכלו להתייחס באופן נאות לחרדת תלמידיהם ולסייע בהפחתתה, יש להרחיב את ידע המורים בתחום ולהכשיר אותם כראוי תוך הבנה שקשר המורה-תלמיד הנו קשר רב חשיבות ומתרים במיוחד את התלמיד בדרכו להתגברות על חרדתו ממבחנים. ככל שקשר זה יהיה עמוק וחזק יותר, כך תעלה המוטיבציה בקרב התלמיד החרד לפעול למען צמצום והפחתת התופעה. תהליך ממוקד-תלמיד זה, תוך התייחסות לצרכיו האישיים של כל תלמיד והתאמת החומר ודרכי הלמידה לאופיו ולקצבו, יסייע לו להגיע להישגים נאותים מחד,
ומאידך גם המורה המעורב בתהליך זה יתרם בכך שירגיש סיפוק הנובע מעצם הסיוע וההצלחה שלו לקדם את התלמיד החרד לקראת הישגים לימודיים נאותים.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. רקע תיאורטי - חרדה ממבחנים
   2.1 החרדה וסוגיה
      2.1.1 חרדת בחינות - הגדרה, גורמים ומאפיינים
      2.1.2 תיאוריות שונות בנושא החרדה
      2.1.3 הקשר בין חרדה ודימוי עצמי
   2.2 המורה - השפעתו ותרומתו
      2.2.1 השפעת המורה על חרדת מבחן
      2.2.2 תרומתו האפשרית של המורה בהפחתת החרדה
3. השוואה בין שתי עמדות
   3.1 זיהוי והכרת תופעת חרדת המבחן
   3.2 אילו תלמידים סובלים - החלשים או החזקים?
   3.3 הסיבות העיקריות בגינן קיימת התופעה
   3.4 איך ניתן לצמצם את התופעה
   3.5 אילו שינויים יש להציע
4. סיכום ומסקנות
5. ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 63692 SHOPPING CART DISABLED
כיצד נתפסות שיטות הוראה חלופיות בבי"ס תיכון, 2004.
בדיקת הנושא באמצעות סקירת ספרות וראיונות של מורים ותלמידים.
18,127 מילים (כ-56 עמודים), 32 מקורות, 604.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו עוסקת בתהליכים אשר עוברים כיום על מערכת החינוך בארץ ובעולם - המעבר משיטת ההוראה הפרונטלית לשיטות אלטרנטיביות. קיימות שיטות אלטרנטיביות רבות שמטרתן לשפר את התהליכים החינוכיים בבתי הספר, אך אלה הם תהליכים ארוכים וקשים, במיוחד בארץ, בה מצב החינוך הוא בכי רע ואף הולך ומתדרדר. עבודה זו מתמקדת בשיטת הוראה אלטרנטיבית אשר פותחה על ידי מורה לתקשורת והיא מיושמת על ידו בלבד בבית הספר בו הוא מלמד. השאלה המרכזית כאן היא כיצד נתפס בעיני מורים ובעיני תלמידים שינוי הזה והמעבר מהשיטה הפרונטלית לשיטה חלופית. ניסינו להביא תמונת מצב עדכנית של התפיסות הקיימות כיום של תלמידים ושל מורים את השינוי הזה. העבודה מציגה את התיאוריות השונות והעיקריות העוסקות בשיטות הוראה חלופיות ובמקביל את העוסקות בשיטה הקונבנציונלית. בנוסף, ניסינו להביא את המצב של מערכת החינוך בישראל כיום, תוך התייחסות לדו"ח ועדת דברת העוסק בנושא. לאחר מכן ניתן למצוא את ניתוח הנתונים בו ניסינו לתת תשובה לשאלות המחקר.

מבנה העבודה
פרק המבוא מסביר בקצרה את המחקר, מטרותיו ושאלות המחקר בהן התמקדנו;
פרק סקירת הספרות יציג תיאוריות ומחקרים בתחום המחקר ובתחום החינוך בארץ; בפרק ניתוח הנתונים והממצאים נתחנו את הממצאים אשר אספנו במהלך המחקר, אשר כוללים ראיונות ותצפיות. יש לציין כי התצפיות לא תרמו לנו באופו מיוחד לניתוח זה, אלא בכך שהן הביאו אותנו להתרשמות עמוקה לגבי נושא המחקר. פרק הסיכום והמסקנות יציג את מסקנותינו מהמחקר כולו.

התמקדנו בשיטת ההוראה הספציפית של מורה לתקשורת ממרכז הארץ, אשר בבית ספרו ערכנו תצפיות וראיונות, מכיוון שאת ההתנסות המעשית בהוראה ערכנו בבית ספרו וכך הייתה לנו גישה נוחה לממצאים.
בנוסף, יש לציין כי שיטתו של אותו מורה היא שיטה ייחודית אשר לטענתו מתקיימת רק בבית ספרו, במגמת התקשורת ורצינו לבחון את השיטה, התגובות לשיטה וכך לראות האם יש לשיטות אלטרנטיביות עתיד במערכת החינוך במדינת ישראל.

שאלות המחקר
כיצד נתפסת שיטת הוראה "חלופית" על-ידי מורים ותלמידים בבית- הספר התיכון?
1. כיצד תופס התלמיד את המורה בעל שיטת ההוראה החלופית?
2. כיצד תופסים המורים העמיתים את שיטת ההוראה החלופית ואת ה"מורה החדש"?

מקורות
במהלך המחקר השתמשנו במספר מקורות שמתחלקים לשני תחומים עיקריים. האחד, מקורות ביבליוגרפיים המובאים בפרק סקירת הספרות כבסיס אקדמי לעבודה וכיסוד אקדמי לניתוח הנתונים. השני הוא עבודת השטח הכוללת ראיונות ותצפיות בבית- ספר תיכון במרכז הארץ, כאשר מקרה הבוחן שלנו הוא שיטת הוראה ייחודית שפותחה על-ידי מורה מאותו בית- ספר.
שיטת המחקר
מחקר איכותי. שימוש במדגם של ראיונות ותצפיות וסקירת ספרות בתחום.

מטרות
   * הכרות עם ההשלכות של שיטות הוראה אלטרנטיביות.
   * הבנת השינוי שעובר על תלמידים עם חשיפתם לשיטות הוראה אלטרנטיביות.
   * הבנת יחסם של מורים שונים לשיטות הוראה אלטרנטיביות ול"מורה ה"חדש" המשתמש בשיטות אלה.

טיעון מרכזי
המעבר לשיטות הוראה אלטרנטיביות הוא מעבר חשוב אך עם זאת מהווה שינוי מהותי עבור תלמידים ומורים כאחד, לכן יש לבצע את המעבר באופן הדרגתי ובהתאם לתחום הדעת, המורה ואופי אוכלוסיית התלמידים.

כלי המחקר
ראיונות, תצפיות, ניתוח תוכן, מודלים תיאורטיים בהוראה.

תוכן העניינים:
פרק א' - מבוא:
מבוא לעבודה
מבוא כללי
סקירה קצרה על שיטת ההוראה החלופית אליה התייחסנו במחקר
פרק ב - סקירת ספרות:
מבוא
מערכת החינוך בישראל
שיטות הוראה קונבנציונאליות אל מול אלטרנטיביות
תפקיד המורה במערכת החינוך והתמודדותו עם השינויים
מהפכת החינוך בתקשורת
פרק ג - ניתוח הנתונים:
קטגוריזציה
קטגורית על: התלמיד
קטגורית על: המורה
ניתוח הממצאים:
כיצד תופס התלמיד את המורה בעל שיטת ההוראה החלופית?
כיצד תופסים המורים העמיתים את שיטת ההוראה החלופית
ואת ה"מורה החדש"?
פרק ד - סיכום ומסקנות:
סיכום
מסקנות
ביביליוגרפיה
נספחים:
ראיונות ותצפיות
 
עבודה מס' 63691 SHOPPING CART DISABLED
יעילותו של המודל הרעיוני ככלי עזר בתהליך התכנון של סטודנטים לאדריכלות., 2005.
סקירת יעילות המודל ובדיקתו באמצעות סקר.
4,181 מילים (כ-13 עמודים), 12 מקורות, 438.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
המודל הרעיוני הוא כלי עזר מקובל בקרב סטודנטים בשלבים הראשונים של תהליך התכנון.
עבודה זו סוקרת את יעילותו של כלי המודל הרעיוני בתהליך התכנון, ובוחנת אותו באמצעות סקר שנערך בקרב סטודנטים מבית הספר לארכיטקטורה בטכניון. הממצאים המרכזיים של הסקר מחזקים את מעמדו של כלי המודל הרעיוני ככלי עזר בתהליך התכנון.
מן הסקר עולה, שרוב הסטודנטים נחשפו לכלי זה- הם יודעים להגדירו ומבינים את משמעותו, יתרונותיו וחסרונותיו. הסטודנטים רואים במודל הרעיוני כלי שאינו משמש רק כמניע להתחלת תהליך התכנון, אלא גם בסיס או עוגן אליו הם יכולים לחזור בכל שלבי התכנון. הוא משמש נקודת ייחוס בו נעזרים הסטודנטים לבקר ולבחון את תהליך עבודתם. סטודנטים רבים עבדו עם כלי זה במהלך לימודיהם, כמחציתם מבחירה וכמחציתם העידו שימשיכו להשתמש בו.
כלומר, הכלי הוכיח עצמו ככלי עזר יעיל ולכן בוחרים הסטודנטים להיעזר בו. הסטודנטים ממליצים עליו לסטודנטים אחרים, לפחות ככלי שחשוב להתנסות בו על מנת לבדוק אם הוא מתאים להם ועוזר ומקדם אותם.
לכלי המודל הרעיוני יכולת להיות כלי עזר חשוב בתהליך התכנון לפחות למחצית מן הסטודנטים שעבדו עמו. הוא יכול להוות מניע לתחילת העבודה ונקודת ייחוס העוזרת לבקר את תהליך העבודה בשלביו השונים. לכן, יש להציגו ולהסבירו ולאפשר לסטודנטים להתנסות בו.

תוכן העניינים:
1. תקציר
2. הקדמה
3. המודל הרעיוני
   א. סוגי מודלים
   ב. הגדרת מודל רעיוני
4. יעילותו של המודל הרעיוני
   א. מניע להתחלת תהליך תכנון
   ב. סימוכין בתהליך התכנון
   ג. יציאה ממצבי "היתקעות"
5. הסקר
   א. הגדרת מודל רעיוני
   ב. כלי לתחילת התכנון ובסיס לחזור אליו
   ג. שימוש במודל רעיוני
   ד. יעילות המודל הרעיוני
   ה. חסרונותיו של המודל הרעיוני
   ו. כלים חלופיים
6. מסקנות
7. רשימת מקורות
8. נספחים
   נספח א. המודל הרעיוני- כלי לתחילת התכנון ובסיס לחזור אליו
   נספח ב. האם ואיך עזר המודל הרעיוני
   נספח ג. מה עוד עזר לך?
   נספח ד. שאלון לשנה א'
   נספח ה. שאלון לשנה ב'
   נספח ו. שאלון לשנה ג'
   נספח ז. שאלון לשנה ד'
   נספח ח. שאלון לשנה ה'
   נספח ט. סיכום תוצאות הסקר
 
עבודה מס' 63663 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין החינוך לדמוקרטיה ובין העמדה כלפי הצבא, המוטיבציה לשירות צבאי ובחירת המקצוע הצבאי., 2001.
מחקר (שאלונים) שבוצע על 60 תלמידים.
14,097 מילים (כ-43.5 עמודים), 67 מקורות, 658.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
העבודה עוסקת בקשר שבין החינוך ההתנסותי חווייתי לדמוקרטיה, ובין העמדה כלפי הצבא, המוטיבציה לשירות צבאי, ובחירת המקצוע הצבאי.

המחקר מניח כי ללמידה העקיפה (דרך ההתנסות והחוויה) ישנה השפעה רבה יותר מאשר ללמידה הישירה (תכנים מילוליים בלבד), וכי ישנה סתירה בין הלמידה העקיפה בבית הספר הדמוקרטי ובין הגיוס לצבא, שהוא מוסד טוטאלי במהותו. ההנחה היא כי החינוך ה"מסורתי" קרוב יותר על רצף הטוטאליות למוסד הצבאי, מאשר החינוך ה"דמוקרטי", ועל כן יקל על המעבר.

על פי ההשערות תלמידי ה"דמוקרטי" יהיו בעלי עמדות שליליות יותר כלפי הצבא, בעלי מוטיבציה נמוכה יותר לשירות צבאי, יישמו יותר את המוטיבציה הנמוכה באי גיוס לצה"ל, וכן שוער שהתלמידים שכן יתגייסו יהיו פחות קרביים, ויבחרו במקצועות שונים מתלמידי בית הספר "אוסטרובסקי" (שמייצג את החינוך המסורתי).

במחקר השתתפו 30 תלמידים מבית הספר הדמוקרטי בחדרה, ו-30 תלמידים מ"אוסטרובסקי" ברעננה. 60 התלמידים הם בגילאי 17-19 ונמצאים לפני גיוס. למחקר נבחרו תלמידים שלומדים לפחות שנתיים בבית ספרם.

הנבדקים התבקשו למלא שאלונים שחלקם חוברו לצורך מחקר זה וחלקם נאספו ממחקרים קודמים. חלק ראשון של השאלון נועד לתקף את ההבדל בין בתי הספר בסוג החינוך. החלק השני נועד לבדיקת השערות המחקר, ובחלק השלישי נאספו נתונים סוציואקונומיים על הנבדקים.

במחקר נמצא כי תלמידי הדמוקרטי הם בעלי עמדה שלילית יותר כלפי הצבא, ובעלי מוטיבציה נמוכה יותר לשירות צבאי. עוד נמצא שבקרב בעלי המוטיבציה הנמוכה תלמידי "אוסטרובסקי" יתגייסו בכל זאת למרות אי רצונם, ואילו תלמידי ה"דמוקרטי" נוטים לממש את עמדתם ואת אי רצונם להתגייס. לא נמצא הבדל בהתפלגות המקצועות או במידת ה"קרביות". "קרביים" נמצאו גם בקרב תלמידי ביה"ס  הדמוקרטי.

תוכן העניינים
פרק 1: מבוא
          א) חיברות
          ב) הדמוקרטיה: חינוך לדמוקרטיה
          ג) בית הספר כמחנך לדמוקרטיה
            ד)מודלים ללמידה:
            1. למידה ישירה (מודל הצבירה)
            2. למידה עקיפה (מודל ההעברה)
            3. למידה עקיפה (מודל ההזדהות)
סיכום ביניים
          ה) הצורך באקלים דמוקרטי
          ו) דגמים שונים של בתי ספר: חינוך מסורתי מול חינוך דמוקרטי
            1. החינוך המסורתי
            2. דמוקרטיה חלקית
            3. דמוקרטיה מלאה.
          ז) מוסדות טוטליים-כוללניים
          ח)דמוקרטיזציה בגופים טוטאליים
סיכום
          השערות המחקר  \המשתנים

פרק 2: שיטה
          א) אוכלוסיית המחקר
          ב) כלי המחקר
          ג) הליך המחקר

פרק 3: ממצאים
          א) תיקוף המשתנה הבלתי תלוי-סוג החינוך
          ב) בדיקת המשתנים התלויים
          ג) הטרוגניות הקבוצות ומשתנים מתערבים
          ד) סיכום הממצאים

פרק 4: דיון
          א) מבוא
          ב) הסבר הממצאים
          ג) בעיות מתודולוגיות והצעות למחקר עתידי
          ד) השלכות על מערכת החינוך והצבא

רשימה ביבליוגרפית
נספחים
              נספח 1 - שאלוני המחקר
              נספח 2 - השוואת תקנונים
              נספח 3- סטיות תקן בשאלות המחקר ע"פ ביה"ס
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
גיל הרך
הוראה
חינוך גופני
חינוך מיוחד
כללי
לא פורמאלי
מדיניות חינוכית
נוער וקטינים
תאוריות חינוכיות
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [559-567] מתוך 1264 :: [עמוד 63 מתוך 141]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 :: עמוד הבא >>