היישום אינו מחובר לאינטרנט

דימויו של המורה בחינוך המיוחד

עבודה מס' 064412

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת יחס המורים האחרים אל המורים לחינוך מיוחד.

7,877 מילים ,19 מקורות ,1998

תקציר העבודה:

בחברה הישראלית, כמו ברוב החברות בעולם המערבי הטכנולוגי, השכלה היא הגורם המשפיע ביותר על מוביליות חברתית וסטטוס מקצועי. על פי מחקרים, יש מתאם בין הפערים בהשכלה להשתייכות עדתית ומצב סוציו-אקונומי, והם הגורם העיקרי להבדלים ביוקרה ורמת הכנסה (יצחקי 1986; דר, ורש, 1991; יוגב). הישגים לימודיים נמוכים של תלמידים מקבוצות חלשות, מובילים להישגים נמוכים בהשגת סטטוס תעסוקתי ולהנצחת הפער. אחד התפקידים העיקריים של מערכת החינוך הוא לגרום לשינוי במצב זה על ידי התערבות מתוכננת. מטרת השינוי העיקרית היא לצמצם את הפערים הגדולים ולהגדיל משמעותית את מספר התלמידים, הבאים משכבות חלשות יחסית או ילדים המתקשים בלימודים. לצורך כך הוקם החינוך המיוחד בו פועלים מורים המקבלים הכשרה מיוחדת, בעיקר אקדמאית, לצורך לימוד וחינוך אותם ילדים. מורים אלו עוברים הכשרות מיוחדות ונדרשים מהם כישורים מיוחדים, ולכן גם הגדרתם ע"י משרד החינוך שונה (ראה להלן).
המחקרים בנושא דימוי המורה מגוונים ועוסקים רובם בדימוי העצמי של המורה בחינוך המיוחד, אם כי אינם רבים ומכאן החשיבות הרבה של המחקר הנוכחי.

מטרת העבודה הנוכחית היא לבחון את יחס המורים האחרים אל המורים לחינוך מיוחד- אם יחס זה הוא מתנשא, לאור העובדה שמורים אלו מלמדים ברמה נמוכה, האם היחס הינו קנאי לאור התגמול המוגבר שלהם וכד'.
בחלק האמפירי ידווח על תוצאות ראיונות של מורים מבית ספר, אשר מלמדים בו גם מורים לחינוך מיוחד וגם מורים לחינוך רגיל, אודות היחס למורים אלו.

תוכן העניינים:
1. מבוא
1.1 הצגת הנושא
1.2 מטרת העבודה
2. סקירת הספרות
2.1 מהו החינוך המיוחד
2.2 מאפייניה של ההוראה בחינוך המיוחד
2.3 דימוי המורה
2.4 ההכשרה
3. שיטת המחקר
3.1 מערך המחקר
3.2 אוכלוסיית המחקר
3.3 כלי המחקר
3.4 מהלך המחקר
4. ממצאים
4.1 מערכת יחסים מנהלת - צוות
4.2 מערכת יחסים בתוך צוות המורים לחינוך מיוחד
4.3 תחושת צמיחה וחיוניות של עובדי החינוך המיוחד
4.4 תפיסת המורים הרגילים את העלאת ההישגים של התלמידים ע"י המורים לח"מ
4.5 יחס המורים האחרים למקצועיות ולשיטות העבודה
4.6 סיכום הממצאים
5. סיכום העבודה
6. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

החינוך המיוחד הוא חינוך לילדים מתקשים או בעלי צרכים מיוחדים והוא מופעל על פי חוק החינוך המיוחד 1988.
- "חינוך מיוחד" מוגדר כהוראה, לימוד וטיפול שיטתיים הניתנים לפי חוק זה לילד חריג, לרבות טיפולי פיזיותרפיה, ריפוי בדיבור, ריפוי בעיסוק וטיפולים בתחומי מקצועות נוספים שייקבעו ולרבות שירותים נלווים, הכל לפי צרכיו של הילד החריג;
- "ילד חריג" - אדם בגיל שלוש עד עשרים ואחת שמחמת התפתחות לקויה של כשרו הגופני, השכלי, הנפשי או ההתנהגותי מוגבלת יכולתו להתנהגות מסתגלת והוא נזקק לחינוך מיוחד;
- "מוסד חינוך מוכר"- כמשמעותו בחוק לימוד חובה, התש"ט -1949. "מוסד לחינוך מיוחד"- מוסד חינוך מוכר שניתן בו חינוך מיוחד, לרבות כתה במוסד חינוך מוכר שבה ניתן חינוך מיוחד;
- "שירותים נלווים" - שירותי הסעה וארוחות, עזרים מסייעים, שירותים רפואיים, פארא-רפואיים, פסיכולוגיים וסוציאליים, וכל שירות אחר שהשר קבע בצו, בהתייעצות עם שר הבריאות או עם שר העבודה והרווחה, לפי העניין.

מקורות:

בייט מרום, ר' (1986), שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו, יחידות 1-3, תל-אביב: אוניברסיטה הפתוחה.
בירנבאום, מ' (1995), מי מפחד מעבודות מחקר?, מפעלים אוניברסיטאיים.
בר-אל, צ' (1996), פסיכולוגיה חינוכית, תל-אביב, רכס.
גונן, ר' (1991), מסרים ערכיים בספרי ילדים ישראליים מאוירים לגיל הרך בין השנים 1994-1948, אוניברסיטת חיפה.
דרייקורס, ר' (1990) , יסודות הפסיכולוגיה האדלריאנית, תל-אביב: המכון ע"ש אלפרד אדלר, מהדורה שניה.
האוניברסיטה הפתוחה, מבוא לפסיכולוגיה, תל-אביב, 1990.
ויינברג, מ' (1996), תקשורת אישית דרך שיר וסיפורת, רמת גן: בר-אילן.
זיגמונד, פ' (1991) , תרבות בלא נחת, תל-אביב, דביר.
זיו, א' (1993), פסיכולוגיה-מדע הבנת האדם, תל-אביב: עם עובד.
יונג, ק' (1997) הפסיכולוגיה של הלא מודע, תל-אביב: דביר.
דר, י. רש, נ. (1991) "פערים סוציו-אקונומיים ועדתיים בהישגים לימודיים בחטיבת הביניים בישראל, " מגמות ל"ג 164-186.
יזרעאלי, א' (1999), המדריך המלא לכתיבה אקדמית רמת-גן: י.ח.ל.
כהן, א' (1990), סיפור הנפש- ביבליותרפיה הלכה למעשה, הוצאת אח, קריית ביאליק.
מוס, ר' (1996), תאוריות על גיל ההתבגרות, תל-אביב.
צבר בן-יהושוע, נ' (1999), המחקר האיכותי בהוראה ובלמידה, תל-אביב: מודן.
קובובי, ד' (1991) ספרותרפיה, הוצאת מגנס, תל-אביב.
קניאל, ש', (1997), כתיבת עבודות מחקר בחינוך הגבוה, ת-אביב: דקל.
רחמני, ל' (1991), מח ולמידה, הוצאת פפירוס, תל-אביב.
Schmidt R.A. (1991), Motor Learning And Performance: From Principle To Practice Campaign.

תגים:

חריג · מיוחד · מורה · תלמיד · דימוי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "דימויו של המורה בחינוך המיוחד", סמינריון אודות "דימויו של המורה בחינוך המיוחד" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.