היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 17
עבודה מס' 68008
בדיקת ייצוג הפשע בתוכנית "חוק וסדר- מדור מיוחד" ובדיקה של תפיסת בני נוער ייצוג זה בעזרת שילוב של ניתוח כמותי וניתוח איכותני (קבוצות מיקוד).
13,097 מילים (כ-40.5 עמ'), 37 מקורות, 592.95 ₪
עבודה מס' 62181
מחקר בחינוך שמטרתו לבדוק האם המערכת הבית ספרית וידע המורים בחינוך מיוחד משפיעים על עמדות המורים כלפי השילוב .
22,102 מילים (כ-68 עמ'), 72 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 50268
בית הספר הקהילתי, שילוב הילד החריג במסגרות חינוך רגילות ויישום הדבר בבי"ס בחולון.
5,325 מילים (כ-16.5 עמ'), 10 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 61553
תכנית לימודים בנושא "מוצרי חלב".
13,352 מילים (כ-41 עמ'), 5 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 64982
בחינת ייעודי ומטרות הארגון ובחינת מידת הצלחתו (כישלונו, במקרה זה).
5,281 מילים (כ-16 עמ'), 7 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 61493
עבודה הדנה בשילובם של תלמידים חריגים במסגרת הכיתה הרגילה ובוחנת את הבסיס החוקי לשילוב זה.
4,970 מילים (כ-15.5 עמ'), 23 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 67536
בחינת מיקור חוץ בארגון והשוואה בין המיומנויות של מנהל בקו ראשון ומנהל בכיר.
1,759 מילים (כ-5.5 עמ'), 0 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 23014
דיון במקרה בו מסרה עיריית בני ברק את ביה"ס עציון ששימש ילדים מוגבלים לרשות מוסדות החינוך של קהילת ויז'ניץ
1,050 מילים (כ-3 עמ'), 4 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 64412
בחינת יחס המורים האחרים אל המורים לחינוך מיוחד.
7,877 מילים (כ-24 עמ'), 19 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 17