היישום אינו מחובר לאינטרנט

דו"ח מיוחד של מבקר המדינה לגבי "נתיב" - לשכת הקשר

עבודה מס' 064982

מחיר: 312.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת ייעודי ומטרות הארגון ובחינת מידת הצלחתו (כישלונו, במקרה זה).

5,281 מילים ,7 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

עבודה זו מתמקדת בדו"ח הביקורת המיוחד של מבקר המדינה מפברואר 1998 על הארגון "נתיב" - לשכת הקשר. מדובר בארגון ממשלתי, אשר הינו חלק מן המערך המסועף של מנגנון הממשל ואשר לאור ייחודיותו ובשל הרקע ההיסטורי של הקמתו, התבסס כמעין יחידה עצמאית, בעלת כללים משלה במנגנון. עבודה זו מטרתה לבדוק את הכשלים בהם לוקים ארגונים ציבוריים בכלל וממשלתיים בפרט, אשר לאורך השנים צוברים עוצמות בלתי-מבוטלות, שאותן הם מתעלים לכיוונים אשר במקרים רבות אינם משרתים את האינטרס הציבורי, אינם עומדים בקריטריונים בסיסיים של מקצועיות, יעילות, אפקטיביות, תהליכי תכנון ותקצוב, מנהל תקין ועוד. כפי שמציין אהרוני(9) "תכונות אלה - הדבקות במטרה, ראיית המטרה כמקדשת את האמצעים, ראיית המנהל כמנהיג הבטוח תמיד בצדקתו, עליו יש לסמוך ופעולות בשיטות של אלתור ולא של תכנון, הם המאפיינים העיקריים של תרבות הניהול בסקטור הציבורי בישראל". ציטוט זה מתיישב במידה רבה עם רבים מן הממצאים והתובנות שמאתר מבקר המדינה בארגון נתיב. לאור העובדה הבלתי נמנעת כי עבודה זו מתבססת על דו"ח מבקר המדינה כמקור מהימן ויסודי, רובה ככולה מתמקדת בכשלים ובקשיים העומדים בפני ארגון ממשלתי כמו נתיב. אין להסיק מכך כי בארגונים ממשלתיים אין גם יישום ולמידה של תיאוריות ארגוניות וניהוליות מתקדמות, מקצוענות ועמידה בכללי מנהל תקין. ההתמקדות הינה בעיקר על ההשפעה ההרסנית שיש לחוסר בהירות בהגדרת ייעודו ומטרותיו האופרטיביות של ארגון, על הסכנה שבכוח חסר ריסון שנמצא בידיו של מנהל הארגון, על הקושי בניהול ארגון ללא תהליך תקצוב ותכנון מסודר, על הסכנה שבחוסר פיקוח המובילה בארגונים ממשלתיים וציבוריים לבזבוז כספי ציבור עד כדי הפקרות, על בזבוז משאבים (חומריים ואנושיים) בשל חוסר תיאום. לתופעות אלו ואחרות אפקט המשפיע בבירור על התפוקות של הארגון ובמקרה של נתיב - מבקר המדינה מציג נתונים חותכים על אי-הצלחתו של הארגון להביא להמשך עלייה מאסיבית מדינות חבר העמים ומרוסיה לאחר הגלים הגדולים של תחילת שנות התשעים. בעוד שהתוצאה על פיה נמדד ארגון ציבורי/ ממשלתי הינה קשה יותר למדידה לעומת הקריטריונים הכמותיים הברורים על פיהם נמדד ארגון עסקי, ניתן על ידי בחינה מדוקדקת של ייעודו ומטרותיו של הארגון להגיע למסקנות באשר למידת הצלחתו ותפקודו של הארגון. במקרה של נתיב, כפי שאראה בעבודה זו, הארגון נכשל במרבית הקריטריונים המעידים על עמידה בתוצאה.
----------------------------------------------------------------------
9. אהרוני י', תרבות הניהול בסקטור הציבורי-עסקי בישראל, עמ' 246 בתוך שנהר א' ירקוני ע' (עורכים), תרבות הניהול בישראל, גומא, 1993

תוכן עניינים:
הקדמה
מבוא
פרק א' :הסביבה החיצונית של הארגון
פרק ב' : מאפיינים ארגוניים
פרק ג' : ניתוח SWOT
פרק ד' : תהליך הניהול בארגון
פרק ה' : המלצות לשיפור
סיכום
נספח - המערך הפרוס בחו"ל
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

סמואל(10) טוען כי כל ארגון נזקק לקיים יחסי חליפין עם הסביבה בשני מישורים עקרוניים : משאבים ומידע. ישנן רמות ניתוח שונות של המושג 'סביבה' : סביבה תפקודית - כל הגורמים העשויים להשפיע על פעולותיו ודפוסי תפקודו של הארגון. ההשפעה של הגורמים באה לידי ביטוי ביחסי חליפין של משאבים. תחום ארגוני - כל מרכיבי הסביבה שהארגון מקיים עמם קשרי גומלין ישירים ומתמשכים : הלקוחות של הארגון ומגוון המשאבים שהוא מייבא על מנת להפקת תוצרים לסביבה. מכלול ארגוני - כולל את כל הארגונים המקיימים יחסי גומלין עם הארגון ואשר משלימים אותו מבחינה תפקודית.
--------------------------------------------------------------------
10. סמואל י', ארגונים, אונ' חייפה\ זמורה-ביתן, 1996 עמ' 198

תגים:

analysis · swot · ארגון · מדינה · יישומי · מדע · ממשלתיים · מינהל · ציבורי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "דו"ח מיוחד של מבקר המדינה לגבי "נתיב" - לשכת הקשר", סמינריון אודות "דו"ח מיוחד של מבקר המדינה לגבי "נתיב" - לשכת הקשר" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.