היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [28–36] מתוך 312
עבודה מס' 68790
מחקר כמותי הבוחן את נכונות אזרחי ישראל למחזור בעקבות מתן תמריצים.
9,518 מילים (כ-29.5 עמ'), 42 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 68768
העבודה בוחנת את חשיבותם של השטחים הפתוחים וכיצד החוק מגן עליהם אם בכלל.
5,573 מילים (כ-17 עמ'), 19 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68755
היחסים שבין איכות סביבה ופוליטיקה והבעיות הסביבתיות העיקריות ביהודה ושומרון.
4,258 מילים (כ-13 עמ'), 24 מקורות, 108.95 ₪
עבודה מס' 68748
עיצוב לקיימות - עקרונות ויחסי הגומלין בין החברה למעצבים
2,958 מילים (כ-9 עמ'), 10 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 68719
סקירת מחקרים בנושאים של הנוף הכפרי ושימורו.
8,512 מילים (כ-26 עמ'), 40 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 68677
בחינת המוזיאון ומוצגיו ואופן הצגת דמותו של בן גוריון.
5,485 מילים (כ-17 עמ'), 6 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 68571
קליגרפיה וטיפוגרפיה בשילוט עסקים ברחוב דיזינגוף
6,757 מילים (כ-21 עמ'), 15 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 68545
סקירה היסטורית ובחינת מקומו בשלוש הדתות.
2,757 מילים (כ-8.5 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 68420
סקירת בעיית התייבשות ים המלח והאינטרסים של בעלי העניין השונים בשימורו, תוך התייחסות ליזמות ירוקה ככלי לשימור הסביבה.
7,824 מילים (כ-24 עמ'), 31 מקורות, 277.95 ₪

עבודות [28–36] מתוך 312