היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [19–27] מתוך 307
עבודה מס' 69137
בחינת הבדלים בדעות ובעמדות של גברים לעומת נשים, בסביבת המגורים העירונית, ובהבדלים בין אופי היישוב עירוני-כפרי.
2,677 מילים (כ-8 עמ'), 1 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68886
דיון בהחלטה לבחור ב'אורן ירושלי' כעץ עיקרי לנטיעה בארץ.
4,576 מילים (כ-14 עמ'), 12 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68871
מאמר הדן באופן כללי במתח המתמיד בין ירושלים ותל אביב.
3,229 מילים (כ-10 עמ'), 7 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 68824
עקרונות החינוך הסביבתי על פי ז'אן ז'אק רוסו ואנשי רוח אחרים.
4,590 מילים (כ-14 עמ'), 15 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 68790
מחקר כמותי הבוחן את נכונות אזרחי ישראל למחזור בעקבות מתן תמריצים.
9,518 מילים (כ-29.5 עמ'), 42 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 68768
העבודה בוחנת את חשיבותם של השטחים הפתוחים וכיצד החוק מגן עליהם אם בכלל.
5,573 מילים (כ-17 עמ'), 19 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68755
היחסים שבין איכות סביבה ופוליטיקה והבעיות הסביבתיות העיקריות ביהודה ושומרון.
4,258 מילים (כ-13 עמ'), 24 מקורות, 108.95 ₪
עבודה מס' 68748
עיצוב לקיימות - עקרונות ויחסי הגומלין בין החברה למעצבים
2,958 מילים (כ-9 עמ'), 10 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 68719
סקירת מחקרים בנושאים של הנוף הכפרי ושימורו.
8,512 מילים (כ-26 עמ'), 40 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [19–27] מתוך 307