היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 63460
בחינת הפירסום הפרובוקטיבי.
8,943 מילים (כ-27.5 עמ'), 11 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 70198
בדיקה אמפירית של השאלה: האם יש השפעה של פרסום הדו"חות הכספיים השנתיים ומועד פרסומם על מחיר המניה דבר המשקף שינוי בציפיות השוק.
8,035 מילים (כ-24.5 עמ'), 7 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 62326
האם יש שוני בפרסום בשתי התרבויות.
4,703 מילים (כ-14.5 עמ'), 21 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 64971
השוואת גישות פרסום של מוצר היגייני לנערות, מתוך עיתון נוער.
2,954 מילים (כ-9 עמ'), 4 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 65571
סקירה תיאורטית ובחינה קצרה של מספר 'מבצעים'.
11,297 מילים (כ-35 עמ'), 30 מקורות, 554.95 ₪
עבודה מס' 69097
מחקר שבוצע באמצעות שאלונים.
9,921 מילים (כ-30.5 עמ'), 16 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 68053
סקירה של מחקרים בנושא.
3,535 מילים (כ-11 עמ'), 9 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 65697
התמקדות בחברת "בזק" המנסה לשמור נתח שוק מכסימלי
8,503 מילים (כ-26 עמ'), 16 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 70278
בריף להשקת פוליסה חדשה בחברת מגדל.
3,330 מילים (כ-10 עמ'), 0 מקורות, 90.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100