היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 41467
הפסיכולוגיה של תרומת איברים, הדילמה החברתית ותרומת איברים כהחלפת מתנות.
3,482 מילים (כ-10.5 עמ'), 16 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 64326
תרומת החצר להתפתחות הילד מבחינה חינוכית, לימודית, תנועתית, חברתית, אסתטית.
3,038 מילים (כ-9.5 עמ'), 9 מקורות, 131.95 ₪
עבודה מס' 41159
רקע, עלילת השאה-נמה, המסרים הבוקעים ממנה, תרומת האפוס לאתוס הלאומי האיראני והשפעתו הספרותית של השאה-נמה.
5,034 מילים (כ-15.5 עמ'), 8 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 33226
תיאוריות בנושא הקהילה והקשר לביה"ס, ביה"ס הקהילתי, התפתחות הקהילה בישראל ותרומת החנוך הגופני.
2,588 מילים (כ-8 עמ'), 3 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 68742
סקירת עקרון השוויון, מהי העדפה מתקנת, ומהי תרומתה על שילובן של נשים בעבודה.
17,125 מילים (כ-52.5 עמ'), 18 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 61885
מחקר איכותי בחינוך הבודק את תרומת מנהיגותו של מנהל בית הספר על עמדות מורים את שילובו של הילד החריג במסגרת הכיתה הרגילה
16,236 מילים (כ-50 עמ'), 49 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 68406
סקירת עקרון השוויון, נושא אפליית הנשים בשוק העבודה, תרומתה של ההעדפה המתקנת על שילובן של נשים בעבודה והמאמצים שנעשו על מנת לשלב נשים בשוק העבודה.
4,002 מילים (כ-12.5 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 64286
במחקר זה נעשה ניסיון לברר האם קיימת תרומת אקלים הכיתה להישגים לימודיים.
2,337 מילים (כ-7 עמ'), 3 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 70675
דיון והצעה למודל הסכמה עדכני לתרומת איברים במדינת ישראל.
10,995 מילים (כ-34 עמ'), 45 מקורות, 249.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100