היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 50973
בחינת הסוגים השונים של תרבות פוליטית וההתאמה בינה לבין צורת המשטר.
2,941 מילים (כ-9 עמ'), 4 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 50900
האבחנה בין תרבות גבוה ופופולרית וניתוח מחקר בנושא הקולנוע כתרבות.
2,930 מילים (כ-9 עמ'), 4 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 60272
בחינת הקשר על ידי בדיקת מידת האמון במוסדות ציבוריים וגופים פוליטיים בסקר רחב היקף במוסדות אקדמאים ברחבי הארץ.
2,234 מילים (כ-7 עמ'), 4 מקורות, 114.95 ₪
עבודה מס' 66906
ההבדלים הקיימים בין המינים, ניסיון למצוא פתרון כלשהו לבעיית התקשורת בין שתי התרבויות המדוברות, וניתוח הסרט "מה נשים רוצות".
15,877 מילים (כ-49 עמ'), 29 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 62567
סקירת ספרות והצגת מחקר שנעשה בנושא.
12,906 מילים (כ-39.5 עמ'), 79 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 60478
העבודה טוענת נגד תרבות הרייטינג ובעד הענקת תרבות גבוהה לקהל.
2,602 מילים (כ-8 עמ'), 11 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 63599
מאפייני תרבות הספורט ומחקר שטח על קבוצה קטנה של אוהדים.
11,350 מילים (כ-35 עמ'), 21 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 63646
7,690 מילים (כ-23.5 עמ'), 20 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 61840
סקירה תאורטית של המושגים.
2,300 מילים (כ-7 עמ'), 24 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100