היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 80
עבודה מס' 65836
סקירת הנושא, החוק והפסיקה.
5,484 מילים (כ-17 עמ'), 20 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 61348
סקירת התמורות באורח חיי הבדווים מאז התקופה העותומאנית ועד ימינו אלה, תוך התמקדות בשני תחומים - המגורים וחיי המשפחה וחינוך הילדים.
11,261 מילים (כ-34.5 עמ'), 39 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 50952
בחינת השפעת התמורות שחלו בקיבוץ על החינוך המשותף.
11,532 מילים (כ-35.5 עמ'), 16 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 61494
מהי תכנית לימודים ובחינת יישומה ע"פ התמורות שחלו לאורן זמן בישראל ובעולם.
9,364 מילים (כ-29 עמ'), 39 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61931
סקירת הגורמים לתמורות שחלו במעמדה של האשה הערבייה בישראל.
4,511 מילים (כ-14 עמ'), 20 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 64436
אפיון הזיהום באתר, הסיבות לסגירתו והתמורות שחלו בעקבות כך.
6,843 מילים (כ-21 עמ'), 9 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 64405
כיצד הושפע הקולנוע הפוליטי בברזיל, אם בכלל, מן התמורות המדיניות הקיצוניות שחלו במדינה במהלך המאה העשרים.
4,380 מילים (כ-13.5 עמ'), 6 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 62474
מורים ומנהלים לאור תמורות ורפורמות בחינוך המיוחד והערכתן כשינוי וחידוש.
9,225 מילים (כ-28.5 עמ'), 41 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 40124
התמורות כפי שהן באות לידי ביטוי ביצירות כגון "אבא גוריו"(בלזאק), "וזרח השמש"(המינגווי),"יחסים מסוכנים"(דה-לאקלו).
5,629 מילים (כ-17.5 עמ'), 7 מקורות, 179.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 80