היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 67578
עבודה זו מבוססת על תורת הערך של כהנמן וטברסקי (1979) וכן על תיאורית ניהול האימה (1986) ובוחנת האם שיקולי קבלת החלטות בנוגע לכסף רלבנטיים גם בתחומים נוספים.
7,896 מילים (כ-24.5 עמ'), 8 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 60067
יסודות, היסטוריה וניתוח מחקר מדעי "הטירה על הגבעה" מאת דיוויד לווין: "דילמת האסיר", אסטרטגיות דומיננטיות, תמצית היסטורית וניתוח המאמר.
4,012 מילים (כ-12.5 עמ'), 8 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 67146
הצגת עיקרי הגישה הרציונאלית במדעי המדינה, תורת המשחקים והמשחקים השונים וניתוח יחסיהם של אולמרט וברק לפי תורת המשחקים.
2,566 מילים (כ-8 עמ'), 8 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 50826
סקירה תיאורטית של הנושא.
3,353 מילים (כ-10.5 עמ'), 4 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 50764
ניתוח השוואתי - לבנון, שטחים ורמת הגולן.
2,497 מילים (כ-7.5 עמ'), 9 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 50665
בחינת יעילותה של השבועה כתמריץ, התייחסות המחוקק והאם יש חלופות יעילות יותר.
4,302 מילים (כ-13 עמ'), 27 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 67069
חקירת הגורמים השונים לאנומליה במשחק האולטימטום בין שני שחקנים.
5,603 מילים (כ-17 עמ'), 5 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 60182
עבודה זו עוסקת בחדירת התורה הקלוויניסטית לצרפת והתפשטותה בשכבות האוכלוסייה השונות בשנות החמישים של המאה ה-16.
11,336 מילים (כ-35 עמ'), 10 מקורות, 294.95 ₪
עבודה מס' 65957
מצוות הגמילות חסדים על פי התורה על פי הנחיות חז"ל בהיבטים השונים: בין אדם לרעיהו, בין החברה לבין היחיד וכד'.
10,970 מילים (כ-34 עמ'), 23 מקורות, 312.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100