היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 61770
הסיבות והגורמים לתופעת הקבורה בגלוסקמאות בסוף תקופת בית שני.
5,472 מילים (כ-17 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61730
דיון בתופעת האונס הקבוצתי על הרקע החברתי בקיבוץ וסקירת הפן התקשורתי של הפרשה.
8,006 מילים (כ-24.5 עמ'), 36 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 61721
2,287 מילים (כ-7 עמ'), 8 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 66070
הצגה ותיאור כיצד התופעה באה לידי ביטוי ומהם אופני הטיפול בה.
3,324 מילים (כ-10 עמ'), 5 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 70534
הגוף הכחוש כתופעה היסטורית על פי מאמרה של סיגל גולדין: "מופעי הגוף הכחוש: ההיסטוריה החברתית של נראותו".
2,006 מילים (כ-6 עמ'), 1 מקורות, 219.95 ₪
עבודה מס' 64309
סקירת התופעות.
9,544 מילים (כ-29.5 עמ'), 14 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66209
השפעתה של תופעת הגלובליזציה על מדינת הרווחה - בחינת מספר תיאוריות על הקשר בין התופעות מנקודות מבט שונות.
5,159 מילים (כ-16 עמ'), 19 מקורות, 268.95 ₪
עבודה מס' 66217
סקירת התופעה והשוואה של המצב החוקתי בארץ ובחו"ל.
10,415 מילים (כ-32 עמ'), 27 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61792
כאב , 2003
סקירת התופעה מן ההיבט של פסיכולוגיה רפואית.
3,586 מילים (כ-11 עמ'), 4 מקורות, 144.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100