היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 60988
סקירת תופעת הרדיו הפיראטי בעשור האחרון תוך התייחסות להתמודדות רשויות השלטון עם התופעה.
9,467 מילים (כ-29 עמ'), 34 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 70324
בדיקת השאלה באמצעות ניתוח תוכן איכותני שהתבצע בעיקר בעזרת מאמרים, ספרים העוסקים בתחום, ניירות עמדה, כתבי עת ועוד.
8,962 מילים (כ-27.5 עמ'), 31 מקורות, 395.95 ₪
עבודה מס' 70413
אלו ערכים חוקיים דמוקרטיים וזכויות אדם נפגעו בעת החקירות בהן נקט השב"כ אל מול החשודים בפעילות טרור (בשנים 1967 ועד היום)? והאם חלו שינויים במהלך השנים הנבחנות, בעקבות הביקורת הציבורית והחוקית?
14,130 מילים (כ-43.5 עמ'), 32 מקורות, 494.95 ₪
עבודה מס' 60165
הביקורת של אפלטון על הדמוקרטיה האתונאית.
2,797 מילים (כ-8.5 עמ'), 3 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 67691
סקירת מאמרים בנושא.
2,901 מילים (כ-9 עמ'), 9 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 31288
חופש המידע במשפט הישראלי בעבר והערכות מדינת ישראל לקראת ישומו של החוק בתחומים חוק ומשפט, תשתיות מידע, חינוך ועוד
6,667 מילים (כ-20.5 עמ'), 8 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 60516
האם חל שינוי ממשי במידת ההגנה על זכויות האדם בישראל כמדינה דמוקרטית בעקבות חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד: חופש העיסוק?
4,641 מילים (כ-14.5 עמ'), 9 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 67199
השינוים שחלו בחוק המעצרים בישראל בעקבות השפעתו של חוק יסוד כבוד האדם וחרותו. בתוך כך תיאור המצב הקיים ושקדם לו, דילמות, תפיסות ותיאוריות ודיון בנושא.
6,808 מילים (כ-21 עמ'), 24 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 50837
עבודה זו עוסקת בתהליך שבו הפכו רעיונות המשטר המרכס יסטי-לנינסטי לשלטון עריץ על ידיו של סטאלין.
3,654 מילים (כ-11 עמ'), 10 מקורות, 203.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100