היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 61521
מסמך זה מתמקד בנושא אפלייה בין עובדים זרים לישראלים.
9,044 מילים (כ-28 עמ'), 23 מקורות, 397.95 ₪
עבודה מס' 65166
האם צריך להיות קשר בין ביצועי המנהלים לבין שכרם?
3,664 מילים (כ-11.5 עמ'), 16 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 65989
הקשר בין שביעות הרצון של העובדים (והגורמים העיקריים התורמים לשביעות רצון זו) לתפוקה גבוהה
3,181 מילים (כ-10 עמ'), 16 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 61185
האם קיים קשר בין שכר אותו מקבל העובד ובין אבטלה?
8,489 מילים (כ-26 עמ'), 19 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 61148
פערי שכר - שוני אובייקטיבי או אפליה?
2,606 מילים (כ-8 עמ'), 9 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 61178
ניתוח ההבדל בשכר באמצעות ניתוח לפי ענף כלכלי.
9,092 מילים (כ-28 עמ'), 15 מקורות, 356.95 ₪
עבודה מס' 66218
מהי מידת המעורבות הלגיטימית של מוסדות המדינה והחברה בתהליכים הטבעיים של כללי ההיצע והביקוש במגזר העסקי לשם צמצומם של פערי ההכנסה בתוכו?
6,911 מילים (כ-21.5 עמ'), 16 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 62301
חקירת הגורמים אשר השפיעו על שכר הבכירים בחברות הציבוריות בישראל בשנת 2000.
3,459 מילים (כ-10.5 עמ'), 6 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 62431
האם העובדה כי חבר קיבוץ אינו מקבל שכר ישיר תפגע בטיב העבודה.
9,046 מילים (כ-28 עמ'), 30 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100