היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 70582
בחינה חוקתית של הזכות למזון והחובה של המדינה להבטיח. העבודה כוללת סקירה של המשפט הישראלי, משפט אמריקאי, גרמני ואף ניתוח של המשפט הבינלאומי בתחום.
7,856 מילים (כ-24 עמ'), 50 מקורות, 499.95 ₪
עבודה מס' 65655
זכותה של האשה המוסלמית למזונות, לאחר גירושיה, תוך התייחסות לכללי הגירושין והנישואין במשפט המוסלמי.
6,286 מילים (כ-19.5 עמ'), 30 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 67968
בחינת השוק התחרותי הניצב בפני חברת 'ביו-פט', אשר מתמודדת עם החדרתו של מותג פרטי לשוק מזון בעלי החיים, לנוכח בעיית חוסר הבידול של מוצריה.
10,134 מילים (כ-31 עמ'), 15 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 67540
ניתוח חברת שירותי מזון וקייטרינג היפותטית אשר תספק שירותי הסעדה.
1,585 מילים (כ-5 עמ'), 0 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 68182
הזכות למזונות לאישה המוסלמית והשוואה לנשים במגזר היהודי.
13,175 מילים (כ-40.5 עמ'), 59 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 66634
האם היחס לבישול ולמזון נשאר קבוע לאורך שנות קיומו של המגזין.
7,054 מילים (כ-21.5 עמ'), 12 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 50115
סקירת התופעה, ההשפעה על היבשות השונות (אדם הצומח והחי), דרכי ההתמודדות של האדם וההשפעה על מארג המזון בעולם
4,873 מילים (כ-15 עמ'), 15 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 50264
מטרת מחקר זה היא לאתר מאפיינים של צרכני המזון המהיר והמניעים אותם, במטרה להציע טקטיקות להגדלת רווחים.
6,305 מילים (כ-19.5 עמ'), 27 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 66383
מזונות אב כלפי ילדיו במקרים של הפריה מלאכותית, אימוץ וממזר
8,211 מילים (כ-25.5 עמ'), 60 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100