היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 62499
דיון בנושא על פי ארבעה מאמרים.
3,928 מילים (כ-12 עמ'), 6 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 62494
ההשלכות של הוראת מורה גבר בכיתות הנמוכות.
9,077 מילים (כ-28 עמ'), 17 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 62629
מערכת היחסים שבין מורים "חיצוניים" ובין מורים "פנימיים" בבתי ספר הנמצאים בתהליך שינוי.
8,451 מילים (כ-26 עמ'), 57 מקורות, 471.95 ₪
עבודה מס' 62654
מהו השינוי (אם בכלל) שצריך לעבור המורה למתמטיקה על מנת שהוראתו תהיה משמעותית יותר עבור תלמידיו.
7,185 מילים (כ-22 עמ'), 19 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 62680
סקירת מחקרים בנושא.
11,445 מילים (כ-35 עמ'), 72 מקורות, 628.95 ₪
עבודה מס' 62678
הצעה למחקר כמותי הבודק את הקשר בין ידע, מסוגלות ואחריות של מורים לבין עמדתם בדבר הזכות לחנך לערכים מחייבים.
2,389 מילים (כ-7.5 עמ'), 10 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 62474
מורים ומנהלים לאור תמורות ורפורמות בחינוך המיוחד והערכתן כשינוי וחידוש.
9,225 מילים (כ-28.5 עמ'), 41 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62473
סקירת תיאוריות ומחקרים.
10,694 מילים (כ-33 עמ'), 53 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 62307
היבטים תיאורטיים ואמפיריים.
7,106 מילים (כ-22 עמ'), 16 מקורות, 276.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100