היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 55
עבודה מס' 61883
הריבוד והשסעים בחברה הישראלית כגורמים להחלת הרפורמה בחינוך.
16,593 מילים (כ-51 עמ'), 80 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 66104
ניתוח סוגיות, ביקורת והרפורמה המוצעת.
9,649 מילים (כ-29.5 עמ'), 94 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 61944
מחקר במנהל הבודק את השפעת הרפורמה על מחלקת הרווחה בצפת.
9,290 מילים (כ-28.5 עמ'), 41 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 66354
סוגיית ההסכמה בחוזים מקוונים: כיווני הרפורמה בדיני חוזים
8,681 מילים (כ-26.5 עמ'), 47 מקורות, 549.95 ₪
עבודה מס' 62222
הרפורמה בחוקי ניירות הערך האמריקאים - מניעים ותוצאות.
3,034 מילים (כ-9.5 עמ'), 14 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 61538
0 מילים (כ-0 עמ'), 0 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 61372
בחינת היווצרות המערכת המוניטרית דרך היבטים שונים של תפקידי הכסף ושימושיו במחצית הראשונה של המאה העשרים בארץ ישראל.
7,001 מילים (כ-21.5 עמ'), 23 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 61023
ההתפתחות המהירה והדרסטית שביצע אתאטורק בטורקיה, הרפורמות שהנהיג ואישיותו החזקה שאפשרה לו לבצע אותן.
5,578 מילים (כ-17 עמ'), 9 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 60893
מבט על הרפורמה הבלתי-צפויה מארבע נקודות מבט.
12,072 מילים (כ-37 עמ'), 17 מקורות, 240.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 55