היישום אינו מחובר לאינטרנט

רפורמה במבנה בתי המשפט בישראל

עבודה מס' 062566

מחיר: 240.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מסקנות הוועדות השונות, הצורך ברפורמה והרפורמה המוצעת.

7,787 מילים ,21 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
1. מבוא
2. מערכת בתי המשפט בישראל
3. האם יש צורך ברפורמה?
4. הרפורמה בבתי המשפט בישראל
5. הרפורמה על פי ועדת לנדאו
6. הרפורמה על פי ועדת אור
7. עמדות עורכי הדין והשופטים כלפי הרפורמה
8. היבטי המנהל הציבורי והניהול הציבורי החדש ברפורמה
9. סיכום
10. ביבליוגרפיה
11. נספחים
נספח א'- פעילות בתי המשפט בין השנים 2000-2003
נספח ב'- התיקים בין השנים 2000-2003

מבוא
מסורת השיפוט והמשפט נטועה בעם ישראל מראשיתו. כבר במדבר נצטוו בני ישראל לאמור
"שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך". משה בחר שופטים שנמצאו בהם תכונות שנמנו במקרא:
"אנשי חיל, יראי אלוהים, אנשי אמת, שונאי בצע" (שמות י"ח: כא").

בקווי היסוד של הממשלה ה28 - בראשות אהוד ברק מצוין "כי הממשלה תפעל לחיזוק מערכת
השיפוט, ליישום רפורמה בבתי-המשפט, לשם הדין ולקיצור זמן ההמתנה למשפטים".
(מתוך: קווי היסוד של הממשלה ה28 -, עמוד 4).
אכן לאחר תחילת כהונתה של הממשלה ה28 - התחילו לעלות חדשות לבקרים הצעות לרפורמה
במנהל הציבורי ובמשרדי הממשלה וביניהם גם ההצעה לביצוע רפורמה במבנה בתי המשפט
בישראל (מתוך: ראיון עם עו"ד איתן אטיה).

מקובל להגיד שמדינה שאין בה בתי משפט אינה מדינה. הדבר מבטא את רעיון שלטון החוק,
שלמערכת בתי המשפט חלק חשוב. לפניה מביאים מחלוקות שבין האזרח לאזרח ובין המדינה
לאזרח וההפך.
פעולתה התקינה של מערכת בתי המשפט, החשובה כל כך לקיומו של שלטון החוק, תלויה
בגורמים רבים ושונים, בתוך המערכת ומחוצה לה.
תנאי החיים המשתנים, ההתפתחות בשדה המחשבה המשפטית וההתקדמות הטכנולוגית יש בהם
כדי לחייב מפעם לפעם בדיקה מחודשת של מערכת המשפט בישראל (בן דרור1989,).

מערכת בתי המשפט בישראל הנה בעיקרה ירושה של המנדט הבריטי. מאז אמצע שנות השבעים
לפחות, כורעת המערכת תחת נטל גדל והולך של עניינים המוגשים לטיפולם של בתי המשפט
(גולדמן, 1999).
לצורך מתן פתרונות לנטל העומס ולעיצוב מחדש של מערכת בתי המשפט, מונתה ב1979 - הועדה
בראשותו של נשיא בית המשפט העליון (דאז) משה לנדוי לאחר מכן בשנת 1997 מונתה וועדה
נוספת בראשותו של השופט תאודור אור.

לאיזה מסקנות הגיעו הוועדות? האם יש צורך ברפורמה במבנה בתי המשפט בישראל?
מהי הרפורמה המוצעת? על שאלות אלה אנסה לענות בעבודה זו.
על מנת ללמוד על הרפורמה נעזרתי בחומר תיאורטי רב וביצעתי ראיון עם עו"ד איתן אטיה שהיה
אחד מיועציו של שר המשפטים הד"ר יוסי ביילין שניהלו את צוות החשיבה לקידום הרפורמה.

מקורות:

בן-דרור, מ. (1989). קוים לדמותה הרצויה של מערכת בתי המשפט, עיוני משפט ,י"ד, 573-578.
ברונובסקי,מ. לחמן,ר. (1990). הרפורמה בבתי המשפט בישראל: עמדות עורכי דין ושופטים כלפיה, מחקרי משפט, ח', 139-159.
גולדמן, ש. (1999). הרפורמה המוצעת במערכת בתי המשפט: יתרונות מול סכנות, נייר עמדה מס' 15, המכון הישראלי לדמוקרטיה: ירושלים.
גרוס,י. (1990). חלוקת הסמכויות והקטנת העומס בבתי המשפט, מחקרי משפט, ח', 97-100.
גליקסברג, ד. (1998). מבנה בתי המשפט בתחום המיסוי ודו"ח וועדת אור, הרבעון הישראלי למיסים, 26 , 64-69.
דו"ח מבקר המדינה ( 2002) . הליכים וניסיונות להטעמת רפורמה בשירות הציבורי, 53ב' , 97-104.
דו"ח מבקר המדינה (1992) מינהל בתי המשפט,43, 360-371.
ון-אמדן,ע. ( 2001). מיוחסים פה עמך שם, הארץ , 07.05.01
לוין, ש. (1990). סדר הדין האזרחי: שינוי,רפורמה או נסיגה ?, מחקרי משפט, ח', 75-77.
מודריק ,ע. זילברטל,צ. (2000) . שיחה עם שר המשפטים ד"ר יוסי ביילין, הרשות השופטת: עלון השופטים בישראל, 31, 14-23.
סגל, ק.(1997). מהפך בבתי המשפט-בעד ונגד, הגלימה: בטאון ועד מחוז ת"א של לשכת עורכי הדין , 12, 4-6.
קווי יסוד של הממשלה בראשות אהוד ברק (1999), הממשלה ה- 28, הכנסת ,ירושלים.
קורן, י . אטיאס, ע. ומרצקי, א. (1999) המלצות ועדת אור, דין ואומר: בטאון לשכת עורכי הדין , חיפה והצפון, 10, 23-24.
רוזן-צבי,א. (1990). "קלקולים" במערכת בתי המשפט, מחקרי משפט , ח', 55-57.
שביט,א. (1999). דבר ראש האופוזיציה, מוסף הארץ, 12 נובמבר 1999.
שטרית, ש. (1990). קווי יסוד לרפורמה: מחשבות על דמות מערכת השפיטה בעתיד, מחקרי משפט, ח' , 59-69.
Carter, N. (1989) Preformance indicators: `Backseat driving' or `hands off control ?, Policy and Politics, 17, 131-138.
Lynn, L.E. (1996).Public Management as Art ,Science ,and PROFESSION. New Jersey: Chatham House Publishers ,pp. 9-24.
Rainey, H/ (1990). Public Management : Recent Development and Current Prospects. In N/B Lynn and A. Wildavsky, eds. Public Administration: The State pf the Discipline. Jersey:Chatham House,pp. 157-184.

תגים:

בישראל · במבנה · בתי · המשפט · חדש · מינהל · מנהל · ניהול · ציבורי · רפורמה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "רפורמה במבנה בתי המשפט בישראל", סמינריון אודות "רפורמה במבנה בתי המשפט בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.