היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 19
עבודה מס' 70373
הגורמים ודרכי ההתמודדות עם קשיים וליקויים בהבנת הנקרא אצל ילדים ממצב סוציו אקונומי נמוך.
7,407 מילים (כ-23 עמ'), 30 מקורות, 197.95 ₪
עבודה מס' 50937
בחינת קליטתם של קבוצת המתבגרים מקרב העולים מרוסיה.
14,291 מילים (כ-44 עמ'), 40 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 50225
הגדרות, תיאור התופעה, ההשפעות על הילד דרכי טיפול והצגת מקרה וניתוחו.
19,450 מילים (כ-60 עמ'), 60 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 64307
ניתוח מקרה מחקר - הפרטת רשות הנמלים.
4,595 מילים (כ-14 עמ'), 15 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 61793
הצעת תוכנית לפיתוח מנהיגות צעירה , לאתר את קשייה ודרך ההערכה המעצבת להפוך אותה מתוכנית מדף לתוכנית יישומית.
8,979 מילים (כ-27.5 עמ'), 14 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62755
דוחות כספיים, שוק ההון ורואה החשבון וכן מודלים לחיזוי.
8,201 מילים (כ-25 עמ'), 15 מקורות, 459.95 ₪
עבודה מס' 70490
מהן הדרכים בהם הצליחו אנשים להתגבר על החסמים הסוציו אקונומים בדרכם והצליחו לרכוש השכלה גבוהה?
7,271 מילים (כ-22.5 עמ'), 28 מקורות, 494.95 ₪
עבודה מס' 50730
אמידת מודלים לחיזוי פשיטת רגל תוך התייחסות ל-36 חברות ציבוריות שמניותהן נסחרות בבורסה.
4,135 מילים (כ-12.5 עמ'), 13 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 67100
בעבודה שוחזר מחקר מ-1991 באמצעות ביצוע "מחקרון" שלנו. בעבודה שיחזרנו את שלבי המחקר וערכנו אותו על 4 ילדי כיתות ו'.
3,938 מילים (כ-12 עמ'), 5 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 19