היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 70394
כיצד באה לידי ביטוי מנהיגותו של המורה בכיתה הטרוגנית בחינוך הערבי ומה הם הגורמים שמסייעים למנהיגותו של המורה בחינוך הערבי.
9,804 מילים (כ-30 עמ'), 35 מקורות, 659.95 ₪
עבודה מס' 68826
בחינת ייצוג המיעוט הערבי בתוכנית הריאליטי "האח הגדול" בעונה הראשונה שלה, כפי שזה בא לידי ביטוי בדמותה של רנין.
5,940 מילים (כ-18.5 עמ'), 16 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 60903
התפתחותה, קשריה עם הערבים הסורים-לבנונים בארגנטינה, יחסה לציונות - במחצית הראשונה של המאה העשרים.
2,205 מילים (כ-7 עמ'), 7 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 60939
עיבוד נתוני הלמ"ס תוך פירוק והדגמה לגבי תחומי העיסוק השונים.
2,322 מילים (כ-7 עמ'), 6 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 61231
ניתוח סוגיות הידרו-אסטרטגיות בסכסוך הישראלי-ערבי.
3,761 מילים (כ-11.5 עמ'), 8 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 69062
דיון קצר בשני נושאים: ההגירה במדינת ישראל וערביי ישראל
1,299 מילים (כ-4 עמ'), 9 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 68823
בחינה תמציתית של תפיסת מקצוע ההוראה במגזר הערבי.
1,991 מילים (כ-6 עמ'), 4 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 68264
בחינת הקשר בין התיאטרון המקורי-ישראלי בשנים 2009 - 2000 ובין הפער בין המיעוט הערבי לרב היהודי.
8,899 מילים (כ-27.5 עמ'), 46 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 60620
נסיון בתיאטרון משותף לנוער יהודי וערבי שנבחן לפי אספקטים של תיאטרון בינתרבותי.
10,072 מילים (כ-31 עמ'), 42 מקורות, 240.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100