היישום אינו מחובר לאינטרנט

הגורמים המשפיעים על השאיפות המקצועיות וההשכלתיות של צעירים בחברה הישראלית - הבדלי שאיפות של בנים לעומת בנות

עבודה מס' 050896

מחיר: 276.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירה וניתוח של מחקרים.

7,813 מילים ,23 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

עבודה זו עוסקת בניסיון לבדוק את השפעתו (באם קיימת) של גורם ספציפי על השאיפות התעסוקתיות וההשכלתיות של צעירים בחברה הישראלית ועל הבדלי שאיפות של בנים לעומת בנות.
נקודת המוצא בעבודה זו היא הדיפרנציאציה והריבוד החברתי (תעסוקה והשכלה).
מחקרי ריבוד שבוצעו רטרואקטיבית בישראל משמשים אותנו בבואנו לבדוק את השפעתו של גורם הרקע הסוציאליזטורי - המשתנה השיוכי\ביולוגי - מין. ש.נ.
איזנשטדט (1979) אומר: "הדיפרנציאציה החברתית היא צד כה חשוב של חיי החברה המאורגנים עד כי פעמים רבות נהגו בה כאילו היא זהה עם חיים אלה ובעיקר - חלוקת העבודה בחברה" (עמ' 4) לדעת החוקר ההגדרה של ריבוד חברתי קובעת כי: "ריבוד חברתי מורכב מ:
1. הערכת תפקידים דיפרנציאלית.(תפקידי נשים ותפקידי גברים).
2. המצאות של קבוצות של חלוקות חברתיות או תפקידים, בעיקר במערכות חברתיות גדולות.
3. הימצאות של מידרג או מידרגים של קבוצות תפקידים" (עמ' 35)
יונתן שפירא (1971) אומר: "מקובל לראות את חברתנו המודרנית כחברה הישגית, שבה פתוחה בפני כל חבר אפשרות לזכות בעמדה החברתית הרצויה לו, בהתאם לשאיפותיו ומאוויו, בניגוד לחברה המסורתית שבה נקבע לכל אדם מקום מוגדר במבנה החברתי, ועמדתו החברתית כמעט ואינה ניתנת לשינוי. אולם יצוין כי גם
בחברות המודרניות המוכרות לנו קיימים סטטוסים בסיסיים שיוכים כמו מין, גיל, ומעמד חברתי המגבילים מערכי סטטוס בבחירת סטטוסים הישגיים כמו מקצוע ומעמד פוליטי" (עמ' 48).

מכאן עולה שאלת עבודה זו: מהו הגורם המרכזי הקשור ומשפיע על הבדלי השאיפות של צעירים וצעירות בחברה הישראלית להשתלבות במידרגים החברתיים השונים? ; האם המשתנה המשפיע על השאיפות הללו נובע מהסטטוס השיוכי\ביולוגי - מין של האדם? בעבודה זו אנסה לתת מענה לשאלה זו.

תוכן העניינים:
1. הקדמה
2. מבוא , הסיבה לכתיבת העבודה
3. רקע תיאורטי
4. מערך המחקר
ניסוח שאלת המחקר
ניסוח השערות המחקר
מתודולוגיה
סיכום המחקרים
5. ניתוח ממצאים עיקריים
6. דיון ומסקנות
7. סיכום
8. רשימה ביבליוגרפית

מקורות:

אדלר חיים, "בית ספר התיכון כגורם סלקטיבי מבחינה חברתית וחינוכית". חיבור לשם קבלת ד"ר לפילוסופיה. האוניברסיטה העברית בירושלים, 1966.
אדר לאה ואדלר חיים, "החינוך לערכים בבתי ספר לילדי עולים". הוצאת בית ספר לחינוך, ירושלים, 1965.
אייזנשטדט שמואל נח, "דיפרנציאציה וריבוד חברתי". הוצאת ספרים ע"ש י.ל. מאגנס, האוניברסיטה העברית ירושלים, 1979.
אייזנשטדט שמואל נח, "החברה הישראלית רקע, התפתחות ובעיות". הוצאת ספרים ע"ש י.ל. מאגנס, האוניברסיטה העברית ירושלים, 1967.
ליסק משה, "דימוי חברה ומעמד בחברה הישובית הישראלית" מתוך "המבנה החברתי של ישראל", ש.נ.אייזנשטדט, ח.אדלר, ר.בן יוסף ור. כהנה, הוצאת אקדמון ירושלים, 1966, עמ' 203.
גליזר צבי, "כמה גורמים הקשורים בבחירת המגמה בבית ספר תיכון עיוני בישראל". מגמות, כרך כ"א מס' 4, ירושלים, 1975, מעמ' 463.
אהליאב עזריה, "שאיפות השכלה של בני נוער". עבודת גמר לקראת תואר "מוסמך למדעי החברה" אוניברסיטת תל-אביב, 1979.
גלוברזון אריה ובלהה ברעם, "בוגרי אוניברסיטה במדעי הרוח ובמדעי החברה לימודים ועבודה". המכון לחקר עבודה וחברה, תל-אביב, 1975.
אורתר גינה, "תוכניות לעתיד וההישגים הלימודיים של גומרי בי"ס יסודי בתשט"ז". מגמות, כרך ח' מס' 1, ירושלים, 1957 עמ' 56-57.
בן סימון ניצה, שפירא רינה ועציוני הלוי חווה. "דפוסי קליטה תעסוקתית של בוגרי האוניברסיטה". עבודת גמר לקראת תואר "מוסמך למדעי החברה", אוניברסיטת תל-אביב, 1977.
יזראלי דפנה. "נשים בעולם העבודה" מתוך "נשים במלכוד", על מצב האישה בישראל. יזראלי דפנה, פרידמן אריאלה, שריפט רות, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל-אביב, 1982.
אריאלה פרידמן, "זהות והתקשרות מתוך "נשים במלכוד", הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל-אביב, 1982, עמ' 11-31, 305, 409.
סוציאליזציה, קובץ מאמרים כרך 1 , האוניברסיטה הפתוחה, הקדמה, בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, תשנ"א, 1990.
לוי שולמית, גוטמן אליהו לואיס, "ערכים ועמדות של הנוער הלומד בישראל". דו"ח מחקר בהוצאת המכון למחקר חברתי שימושי, ירושלים, 1976.
ליאל רחל, "ראליזם בשאיפות מקצועיות של בני נוער בישראל". עבודת גמר לקראת תואר "מוסמך למדעי החברה", אוניברסיטת תל-אביב, 1979.
מבוא לסוציולוגיה, יחידה 4, האוניברסיטה הפתוחה, בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, תשנ"א, 1990, עמ' 1, 21-29.
שפירא רנה ועציוני הלוי חווה, "מי אתה הסטודנט הישראלי". הוצאת עם עובד, תל-אביב, 1973.
צ'ופ תיבון שירה, "דפוסי עמדות של סטודנטים וסטודנטיות כלפי החינוך האקדמי ובחירתם התעסוקתית". עבודת גמר לקראת תואר "מוסמך למדעי החברה", אוניברסיטת תל-אביב, 1971.
מאיר אלחנן י. וכמון אני, "הקשר בין הנטיות לבין בחירת המגמה בתיכון". מגמות, כרך י"ז מס' 4, ירושלים, 1971, מעמ' 365.
מבוא לסוציולוגיה, יחידה 10, האוניברסיטה הפתוחה, בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, תשנ"א, 1990, עמ' 26-30.
שפירא יונתן, "יסודות הסוציולוגיה, ספריה אוניברסיטאית, הוצאת עם עובד, תל-אביב, 1971.
א. אופק, "חומר עבודה בנושא הנשים בישראל". המכון לחקר עבודה ורווחה, האוניברסיטה העברית, ירושלים, 1976.
לינדה עפרוני, "קידום ושכר של נשים בשרות הממשלתי בישראל". חיבור לקראת קבלת תואר דר' לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים, 1980.

תגים:

נדר · מין · שוויון · שיוויון · תעסוקה · השכלה · אפליה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הגורמים המשפיעים על השאיפות המקצועיות וההשכלתיות של צעירים בחברה הישראלית - הבדלי שאיפות של בנים לעומת בנות", סמינריון אודות "הגורמים המשפיעים על השאיפות המקצועיות וההשכלתיות של צעירים בחברה הישראלית - הבדלי שאיפות של בנים לעומת בנות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.