היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 61847
צבא ירדן , 2001
תאור התפתחות הצבא הירדני ומעורבותו בפוליטיקה.
7,422 מילים (כ-23 עמ'), 21 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 62169
הצעה למחקר.
1,357 מילים (כ-4 עמ'), 23 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 66135
האם ובאיזו מידה אספקת נשק לישראל בשנים 1970-1982 נבעה מאינטרס אמריקאי ולא מ"יחס מיוחד" לישראל.
16,042 מילים (כ-49.5 עמ'), 17 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 61688
השפעת התפקיד הצבאי על תוכניותיהן ותפקודן של חיילות לאחר השרות הצבאי.
13,040 מילים (כ-40 עמ'), 55 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 61611
השפעתו של המרד הערבי על הישוב היהודי בתחומי ההתיישבות, הצבא והכלכלה.
11,049 מילים (כ-34 עמ'), 32 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 66448
בחינת האפשרות, מההיבט הצבאי-בטחוני.
11,128 מילים (כ-34 עמ'), 40 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 62249
מעמדו של איש צבא קבע במושגי עובד.
2,852 מילים (כ-9 עמ'), 3 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 62665
מיסוד תופעת העבדות הצבאית ע"י אבו מוסלם.
2,948 מילים (כ-9 עמ'), 11 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 62705
המנהיגות בארגונים בכלל והמנהיגות הצבאית בפרט.
4,392 מילים (כ-13.5 עמ'), 52 מקורות, 314.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100