היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 66038
סקירת ההבדלים בין שני מסמכים משפטיים: צוואה וחוזה - השוואה בינהם ובין סעיפי החוק הרלבנטיים.
8,188 מילים (כ-25 עמ'), 35 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 68553
העבודה משווה בין ההתייחסות הפרשנית של הרמב"ם ורי"א לשאלות המוסר הקשות שעולות מסיפור זה, תוך קריאה מקבילה של הטקסט המקראי והפרשות.
2,571 מילים (כ-8 עמ'), 0 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 50444
ההיבט החוזי בהתקשרויות דרך האינטרנט והתמקדות בשלב יצירת הקשר החוזי.
10,480 מילים (כ-32 עמ'), 9 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 20754
הצגת מוסד הנישואין תפקידי המינים בו ע"פ ההלכה היהודית, נישואין אזרחיים, הסדרי ממון, נישואין פתוחים ועוד.
8,133 מילים (כ-25 עמ'), 25 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 41557
מאפייני הפרשנות של רש"י, רשב"ם, ראב"ע, רד"ק ורמב"ן; ויישום עקרונות הפרשנות הללו בפרק טו' בספר בראשית.
8,124 מילים (כ-25 עמ'), 9 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 69901
שאלת החלת עיקרון דיני עשיית עושר ולא במשפט לצד הוראות חוק החוזים, בבואנו לפרש חוזים מסחריים.
11,276 מילים (כ-34.5 עמ'), 47 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 68185
ניתוח של ההשפעות הקנייניות של דוקטרינת החוזה הפסול בדין משפט הישראלי והמשווה על מעגל של צדדים שלישיים תוך מתן דגש על המתח הקיים בין דיני החוזים והקניין.
11,242 מילים (כ-34.5 עמ'), 50 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 66354
סוגיית ההסכמה בחוזים מקוונים: כיווני הרפורמה בדיני חוזים
8,681 מילים (כ-26.5 עמ'), 47 מקורות, 549.95 ₪
עבודה מס' 40040
דיון במרכיבי החוזה הבלתי חוקי (פסול), תוצאות אי חוקיותו לאור הדין הישראלי שקדם לחוק החוזים הנוכחי, עניין ההשבה ועוד.
3,190 מילים (כ-10 עמ'), 16 מקורות, 179.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100