היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 10
עבודה מס' 67666
הצעה למחקר שיבדוק האם מגדר הילדים משפיע בתהליך קבלת ההחלטות של פקידי סעד לחוק הנוער.
3,031 מילים (כ-9.5 עמ'), 19 מקורות, 84.95 ₪
עבודה מס' 50429
סקירת הבעיה, המענים הקהילתיים ופעילותו של פקיד הסעד.
4,854 מילים (כ-15 עמ'), 8 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 65334
התמקדות בבמעורבות המדינה באמצעות פקידי הסעד.
9,519 מילים (כ-29.5 עמ'), 50 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 31718
ראשיתה של הלאומנות הערבית, הגורמים לפריחתה של התנועה הלאומית המצרית וסעד זגלול והקמת מפלגת ה-"ופד".
4,506 מילים (כ-14 עמ'), 12 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 69901
שאלת החלת עיקרון דיני עשיית עושר ולא במשפט לצד הוראות חוק החוזים, בבואנו לפרש חוזים מסחריים.
11,276 מילים (כ-34.5 עמ'), 47 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 21125
נסיון להעריך על פי מקורות שונים האם הפקוא"מ היווה מעין גורם מעכב להתפתחות המודריניזציה והפרודוקטטיבציה בארץ במאה ה-19.
4,554 מילים (כ-14 עמ'), 13 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 21451
סקירת מערכת הסעד בגוש דן, מהות המטרופולין והשוני בו, הסברים תיאורטיים לקיום השוני וסקירת משרד הסעד והקשר לרשויות המקומיות.
8,443 מילים (כ-26 עמ'), 8 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 41594
רקע היסטורי, דיון בזקנה, יחס הבנים להוריהם, הזקנה בחברה העירונית ובחברת האיכרים ומסגרות הסעד לזקנים.
4,949 מילים (כ-15 עמ'), 9 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 66157
מחקר על עובדי סניפי בנק הפועלים, לגבי הפקידים בדרג הביניים.
9,932 מילים (כ-30.5 עמ'), 52 מקורות, 288.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 10