היישום אינו מחובר לאינטרנט

התערבות המדינה ביחסי הורים וילדיהם

עבודה מס' 065334

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: התמקדות בבמעורבות המדינה באמצעות פקידי הסעד.

9,519 מילים ,50 מקורות ,2007

תקציר העבודה:

הצורך (1) בהגנה ושמירה על גבולות המשפחה הן לשם שמירה על אינטימיות והן לשם מניעת פגיעה במרקם היחסים המיוחד שבין ילדים להוריהם הוכר על ידי מערכות משפט שונות.
הזכות לפרטיות והזכות לאוטונומיה של המשפחה הובנו כזכויות העיקריות שתפקידן להציב אותם גבולות סביב המשפחה ולשמור עליהם. זכותה של המשפחה לפרטיות וזכותה לאוטונומיה פורשו כזכויות שמשמעותן העיקרית היא מניעת התערבות "חיצונית" בענייניה של המשפחה. מעורבות "חיצונית" נתפסה כאיום על המשפחה.
מכאן נשאלת השאלה: מי הם אותם גורמים "חיצוניים" שמעורבותם נתפסת כאיום שמפניו יש להגן על המשפחה ? בראש ובראשונה עם אותם גורמים "חיצוניים" נמנית המדינה, ומכאן הכלל המשפטי בדבר צמצום מעורבותה של המדינה בענייניה של המשפחה האומר:
"השאיפה לצמצם את התערבות המדינה ביחסי התא המשפחתי, בין התערבות ישירה ובין התערבות באמצעות מערכת המשפט, מדגישה את הזכות לאוטונומיה של תא זה, המוגן בפני התערבות הן ביחסי התא המשפחתי והמדינה והן ביחסי בני התא המשפחתי בינם לבין עצמם. הסיטואציות הדורשות התערבות הן בדרך כלל רגישות ומורכבות והיא נדרשת כאשר מתרחש משבר בתא המשפחתי המזמין התערבות המדינה באמצעות בתי המשפט על מנת לפתרו, במקום בו לא הצליחו הצדדים עצמם לעשות כן"(2).
במשפט האמריקאי זכתה ההגנה על גבולות המשפחה במעמד חוקתי, בפרט באמצעות פירוש והבנה של התיקון הארבעה עשר לחוקת ארצות הברית כמבטא ומעגן את זכותה של המשפחה לפרטיות. זכותה של המשפחה לפרטיות וזכותה לאוטונומיה הובנו בארצות הברית כמכוונות במפורש למנוע התערבות הן מצד פרטים אחרים והן מצד המדינה (בישראל הזכות לפרטיות והזכות לאוטונומיה של המשפחה מכוונות עדיין בעיקר נגד מעורבותה של המדינה).
בדיון אתמקד במעורבות המדינה באמצעות פקידי הסעד - יש להקדים ולומר שפקידי הסעד נושאים באחד המקצועות הקשים והמאתגרים ביותר. פקיד הסעד נאלץ להכריע יום יום בשאלות הרות גורל, שאלות שעלולות לעיתים לקרוע משפחות, ולעיתים להציל נפשו של ילד. על פקיד הסעד מוטלת אחריות רבה וברצוני להביע את הערכתי לתפקיד אותו הם מבצעים.
פקידי הסעד מתוארים עפ"י ד"ר ישראל צבי גילת כך:
"פקיד הסעד לפי התובנה המשפטית הקלאסית הוא "זרועו הארוכה" של השופט הדן בעניין. הוא אינו "פקיד טכני" אלא הוא "בעל דבר". הוא המוציא ומביא את העניין שבתחום סמכותו לבתי המשפט, והוא הוא המקבל הוראות מבית המשפט כיצד לפעול. בבואו לבית המשפט הוא מגיש תסקיר על מצבו של הקטין ובדיוני בתי המשפט הוא המחויב לטעון טענות, וכמובן עליו מוטלת החובה להשיב לטענות שטוען בעל הדין שכנגד... מלבד זאת, תפקידו של פקיד הסעד הוא להציע דרכי טיפול לבית המשפט, כדי שביהמ"ש ידע לבחור לו את דרך הטיפול הנראית לו ביותר." (3)

במהלך העבודה ארצה להראות שנראה כי פקידי הסעד עושים שימוש מוגזם בסמכותם לנתק קטינים מהאחראיים לה. הפתרון שיכול להחליף את הוצאת הקטינים מביתם הוא מתן מסגרת משפחתית משלימה המעניקה טיפול וסיפוק צרכים, מבלי לנתק את קשרי הילד עם משפחתו הטבעית.

תוכן עניינים:
-הקדמה
-מבוא
המצב בארץ
-פקיד סעד רקע כללי
מיהו פקיד סעד
מינוי פקיד סעד
מיהו פקיד סעד ראשי ומהם תפקידיו
פקיד סעד מחוזי
הפניית קטין לפקיד סעד
סמכותו הרחבה של פקיד סעד
מנגנוני בקרה
-מעמדו של התסקיר
דעות בנוגע לשאלת העדפת בין חוות דעת סותרות
בעייתיות התסקיר
-התערבות המדינה
מהי נקודת המוצא
ממה נובעת זכות המשפחה לאוטונומיה
שיקולים בעד האוטונומיה של המשפחה
האם האוטונומיה של ההורים מוחלטת / יחסית
עילות התערבות
איזון בין הפעלת אחד ההסדרים שבחוק לבין האוטונומיה של התא המשפחתי
לסיכום
-שיקולי פקיד סעד ובעלי סמכות לבקרו
-המלצות וועדת ד"ר י.צ.גילת "וועדות החלטה"
-משפט משווה
-סיכום

קטע מהעבודה:

"פקיד סעד" הוא עובד מחלקה לשירותים חברתיים, כשיר לעבודה סוציאלית כהגדרתו בחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו- 1996 , אשר מונה ע"י שר הרווחה לצורך יישום החוקים השונים, אשר מעניקים להם מגוון סמכויות התערבות להגנה על קטינים בסיכון הסובלים מאלימות פיזית, נפשית ומינית ומגילויי הזנחה קשים. הטיפול ניתן במקביל לקטינים ולמשפחותיהם .
עיקר עיסוקם של פקידי הסעד הוא להגן על הקטינים, לטפל בהם, לחקור את מצבם, ליזום הליכים משפטיים לשם הגנה עליהם ולהוציא לפועל החלטות של בית משפט. כמו כן, עליהם לבדוק דיווחים על חשד להתעללות בקטינים ולדווח על החשדות למשטרה או לוועדת פטור .
פקיד הסעד משמש כשלוח של המדינה להבטחת שלומם של קטינים בסיכון . פקיד סעד אינו צד ככל צד בהליך אחר. פקיד הסעד בא לטובת הקטין והגנה עליו. פקיד סעד הוא צד, אך אינו משקף אינטרס אישי ורעיונותיו אובייקטיביים .

תגים:

אוטונומיה · גילת · התערבות · ועדת · משפחתי · נזקק · סעד · פקיד · תסקיר

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "התערבות המדינה ביחסי הורים וילדיהם", סמינריון אודות "התערבות המדינה ביחסי הורים וילדיהם" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.