היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 64884
בחינת ההיבטים השונים בסוגיית שיתוף הפעולה על מנת להצביע על הנקודות החלשות באופן שיתוף הפעולה בהווה, והצעות לשינוי ושיפור שיתוף הפעולה בעתיד, במסגרת פרוייקט מיוחד.
12,490 מילים (כ-38.5 עמ'), 39 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 67397
מהן זכות במקרקעין ופעולה במקרקעין, מיהו עושה פעולה במקרקעין, הקצאת מניות באיגוד מקרקעין ותיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין.
6,732 מילים (כ-20.5 עמ'), 42 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 40342
הארגון (הרקע להקמתו ,מטרותיו, מבנהו, פעולתו והשגיו),והתמקדות בשיתוף הפעולה הכלכלי והביטחוני.
12,326 מילים (כ-38 עמ'), 14 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 64290
חקר מנגנון הפעולה המולקולרי של ציקלוספורין A על תאי האנדותל
9,673 מילים (כ-30 עמ'), 18 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 60369
בחינת הנושא באמצעות ארבע דוגמאות מפעולות צה"ל בשלושים השנים האחרונות.
9,254 מילים (כ-28.5 עמ'), 40 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 65868
דיני עשיית עושר ולא במשפט, חריג לעקרון ההשבה בגין התעשרות בלתי צודקת- פעולה לקידום אינטרס עצמי של המזכה
6,440 מילים (כ-20 עמ'), 40 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 61080
מאפייני המחאה בפעולות למניעת סלילת כביש חוצה ישראל.
6,084 מילים (כ-18.5 עמ'), 9 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 62864
הקשר בין שיתוף פעולה ויכולת לכושר ייצור ושכר.
2,218 מילים (כ-7 עמ'), 0 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 66035
פעולות הגמול הישראלית - השפעת הדרג הצבאי הבכיר ומקבלי ההחלטות בהנהגת המדינה בהתפתחותה
9,121 מילים (כ-28 עמ'), 25 מקורות, 665.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100