היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 26
עבודה מס' 70674
כיצד בא לידי ביטוי תפקיד הדירקטוריון בחברה ציבורית וכיצד המדינה מפקחת על תפקודם.
6,672 מילים (כ-20.5 עמ'), 20 מקורות, 249.95 ₪
עבודה מס' 66908
פעולותיה, דרכי פעולתה ומרכיביה של מערכת הפיקוח, ותפקידו של בנק ישראל בשמירת היציבות הפיננסית, והצגת מודל פיקוח.
9,838 מילים (כ-30.5 עמ'), 11 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 67498
הצורך במנגנונים בקרה ופיקוח בחברות השונות והאפקטיביות של מנגנונים אלה, תוך התייחסות למנגנונים הקיימים, מהותם ותרומתו של כל אחד מהם לבקרה ופיקוח על חברה.
4,157 מילים (כ-13 עמ'), 13 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 67093
האם אמצעי הפיקוח במעבדה מקדמים ותואמים את מטרות הארגון?
7,683 מילים (כ-23.5 עמ'), 7 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 60579
עבודה זו טוענת כי גורם הפיקוח על הבנקים הוא בעל ההשפעה המעטה ביותר על התחרותיות בין הבנקים.
8,926 מילים (כ-27.5 עמ'), 14 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 70043
שאלת הצורך במנגנוני בקרה ופיקוח בחברות השונות והאפקטיביות של מנגנונים אלה כמענה לפתרון בעיית הנציג.
6,149 מילים (כ-19 עמ'), 13 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 62722
הבורסה והרשות לניירות ערך - מבנה הפיקוח, חקיקה, מנגנונים ודרכי פעולה.
7,223 מילים (כ-22 עמ'), 11 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 67590
השפעתם של גורמי תרבות ומדיניות ממשלתית על הפיקוח והשליטה של חברות רב-לאומיות בסין: הקמת מיזם משותף או שלוחה בבעלות מלאה.
8,067 מילים (כ-25 עמ'), 22 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61162
מנגנון הרכילות בקהילה קיבוצית.
1,925 מילים (כ-6 עמ'), 6 מקורות, 120.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 26