היישום אינו מחובר לאינטרנט

פיקוח ואכיפה על עבודת דירקטוריון בחברות ממשלתית

עבודה מס' 070674

מחיר: 249.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: כיצד בא לידי ביטוי תפקיד הדירקטוריון בחברה ציבורית וכיצד המדינה מפקחת על תפקודם.

6,672 מילים ,20 מקורות ,2018

תקציר העבודה:

שאלת המחקר של עבודה זו הינה: כיצד בא לידי ביטוי תפקיד הדירקטוריון בחברה ציבורית וכיצד המדינה מפקחת על תפקודם.
על מנת לענות על שאלת מחקר זו, נבחן תחילה את מנגנון הפיקוח והאכיפה על עבודת הדירקטוריון בחברות ממשלתיות. נבחן את הגדרתן של חברות ממשלתיות, מאפייניה, מטרת הקמתן, תכליתן, סמכויות ופיקוח לרבות אופי מינוי הדירקטורים בהן.
לאחר מכן נבחן ונסקור את השפעת המשבר של שנת 2008 על אופי התאגידי של חברות אלה, נבחן את הצעות לשיפור וייעול הפיקוח על הדירקטוריון מבחינת שינוי חקיקה, הצעות חקיקה לרבות הקמת גוף מפקח בלתי תלוי.
כמו כן נסקור בהרחבה פסיקות של בית המשפט ביחס להתערבות בעבודת חברה ממשלתית וקבלת החלטות של הדירקטוריון לרבות חשיבות הכפפת דירקטורים ועבודת חברות ממשלתיות למשטר תאגידי.
לאחר מכן נפנה לסקירה משווה בעניין זה - נדבר על הפיקוח של חברות ממשלתיות במדינות האיחוד האירופי ומדינות ה- OECD. ונראה מה הדין במדינות אלו וכיצד חברות אלו מפוקחות ע"י המדינה והאם זה מתנהל באופן שונה ממדינת ישראל.
לבסוף נסכם את העבודה, אציג את מסקנותיי ואת דעתי האישית בנוגע לשיפור מנגנון הפיקוח על עבודת הדירקטוריון בחברות ממשלתיות.

תוכן עניינים:
מבוא
מהי חברה ממשלתית - הסבר, מאפיינים, הסיבות להקמתן, קווי פעולה וסמכויות הממשלה בהקמתן ובפעילותן
אופן מינוי דירקטורים בחברה ממשלתית וחשיבות הכפפת דירקטורים ועבודת חברות ממשלתיות למשטר תאגידי.
סקירת פסיקת בית המשפט ביחס להתערבות בעבודת חברה ממשלתית וקבלת החלטות
משפט משווה
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

חברה ממשלתית היא חברה שנרשמה על-פי פקודת החברות או חוק החברות התשנ"ט-1997 שהחליף את פקודת החברות ("חוק החברות"), הוקמה בהחלטת הממשלה, בהתאם לחוק החברות הממשלתיות התשל"ה-1975 ("חוק החברות הממשלתיות"), כשיותר ממחצית הבעלות מצויה בידי הממשלה(1).
על פי חוק החברות הממשלתיות הוקמה רשות החברות הממשלתיות (להלן - הרשות). תפקידיה העיקריים הם לייעץ לממשלה ולשרים; לייעץ לחברות הממשלתיות ולסייע להן בניהול עסקיהן; לטפל לפי הנחיות הממשלה בעניינים המשותפים לכלל החברות הממשלתיות; לעקוב ברציפות אחר הפעילות של כל אחת מהחברות הממשלתיות; לבדוק את הדוחות שכל החברות מגישות לה ולהעיר להן ולשרים את הערותיה באשר לדוחות שבדקה; לטפל ולסייע בהקמה ובפירוק, בסידור ובחידוש, בארגון ובמיזוג של חברות ממשלתיות ובמכירת מניותיהן; לייעץ לממשלה בעניינים הנוגעים להפרטה ולבצע את ההחלטות בנושא ההפרטה(2).

תגים:

מינהל ציבורי · דירקטור · דירקטורים · חברה ממשלתית · ממשל תאגידי · ניהול תקין · חוק החברות · ריכוזיות · שליטה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "פיקוח ואכיפה על עבודת דירקטוריון בחברות ממשלתית", סמינריון אודות "פיקוח ואכיפה על עבודת דירקטוריון בחברות ממשלתית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.