היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 68043
סקירה ובדיקה האם ה"עיתונאים החדשים" - הגולשים, חושבים באופן דומה לעורכי החדשות המקצועיים.
6,149 מילים (כ-19 עמ'), 11 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 64294
מה היחס בין הטוטליטריות של המשטר לבין מידת העצמאות של העיתונות והאם העיתונות הערבית מצדדת בדמוקרטיזציה של העולם הערבי?
7,285 מילים (כ-22.5 עמ'), 19 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 69099
האם יש קשר בין שימוש בעיתונות המקוונת לבין עמדות כלפי העיתונות המודפסת המסורתית?
6,968 מילים (כ-21.5 עמ'), 27 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 67441
בחינת ההבדל בין דימוי צה"ל בעיתונות הכתובה במלחמת לבנון הראשונה לבין דימוי צה"ל בעיתונות הכתובה במלחמת לבנון השנייה.
7,483 מילים (כ-23 עמ'), 10 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 64199
התייחסות העיתונות החילונית בישראל לעומת העיתונות לציבור החרדי למאורעות אוקטובר 2000 בקרב האוכלוסיה הערבית בישראל.
9,140 מילים (כ-28 עמ'), 26 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 50248
מחקר בנושא האם לקהילה יש ייצוג בעיתונות, השינוי בכמות הכתבות ובנושאי הכתבות לאורך השנים.
2,196 מילים (כ-7 עמ'), 5 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 50522
האם העיתונות נתנה לגיטימציה למבצע והאם היתה נקודת שבר ביחס זה.
10,490 מילים (כ-32.5 עמ'), 2 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 68146
כיצד תקופת ההתנתקות הציגה את מעמדם של הדתיים-לאומיים בשיח הקונצנזוסואלי ההגמוני בישראל על ידי העיתונות החילונית והדתית?
12,075 מילים (כ-37 עמ'), 94 מקורות, 665.95 ₪
עבודה מס' 66046
השלכותיה של הצנזורה בישראל על חופש העיתונות, על רבדיה השונים ובציר הזמן
4,070 מילים (כ-12.5 עמ'), 23 מקורות, 482.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100