היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 42
עבודה מס' 70186
בחינת השינוי בגישות במדיניות החוץ של ישראל מכוחנות והסתגרות למשפטיות ופתיחות בניהול מאבקיה.
7,204 מילים (כ-22 עמ'), 19 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 60155
בדיקת עוצמת המדינות אחת כלפי השנייה, במרכיבי העוצמה השונים.
3,855 מילים (כ-12 עמ'), 9 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 40190
דיון במושג "עוצמה צבאית", מדידתה ושקלולה. בחינת הקשר בין התחמשותה של ערב הסעודית לעוצמה.
7,995 מילים (כ-24.5 עמ'), 7 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 50366
תרגיל זה בוחן את הקשר בין מידת העוצמה של מדינה להשפעתה בזירה הבינ"ל בהדגמה על יפן בשנות התשעים.
2,316 מילים (כ-7 עמ'), 9 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 67055
בחינת הקשר שבין מאפייני סוגי השחקנים, מערכת האינטרסים ומרכיבי העוצמה שהשפיעו והובילו לחתימת ההסכם.
7,549 מילים (כ-23 עמ'), 15 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 50520
בחינת התהגותה של עיראק כאשר פלשה לכווית לפי התיאוריה של ה"עוצמה".
4,326 מילים (כ-13.5 עמ'), 6 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 10267
ניתוח עוצמתה של מבקרת המדינה על פי אירועים שונים
4,533 מילים (כ-14 עמ'), 11 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 60121
בדיקת העימות בין תורכיה לבין הארגון הכורדי ה-PKK באמצעות תיאוריית "פרדוקס העוצמה"
1,501 מילים (כ-4.5 עמ'), 9 מקורות, 132.95 ₪
עבודה מס' 61833
הצגת הקשרים שבין הרצון לעוצמה, שהיא הדחף המניע אותנו והסיבה לכל פעולה ופעולה שאנו מבצעים - לבין סוגיית הרוע.
1,130 מילים (כ-3.5 עמ'), 2 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 42