היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 19
עבודה מס' 65367
השפעת סעיף 34ו לחוק העונשין על דרישת המשפט לקיומו של יסוד נפשי בעבירה פלילית המבוצעת על ידי קטין והקושי בייחוס אשמה לקטינים.
7,380 מילים (כ-22.5 עמ'), 25 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 69381
האם גדרי העבירה הפלילית, בדיני העונשין הכלליים, מחייבים תחולה בנסיבות של המתת חסד?
8,856 מילים (כ-27 עמ'), 46 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70078
שיפור דיוק קליעה ערוכה (קליעת עונשין) בכדורסל על ידי אימון בתנאים של הפרעה לראייה.
5,212 מילים (כ-16 עמ'), 16 מקורות, 435.95 ₪
עבודה מס' 40369
הגדרות ודיון בשלושת הספרים.
5,509 מילים (כ-17 עמ'), 4 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 63759
טעות בדין וניתוח דוקטרינת ההסתמכות על עצת עורך דין.
23,303 מילים (כ-71.5 עמ'), 100 מקורות, 554.95 ₪
עבודה מס' 66982
הגנת הקטינות מימי התורכים ועד ימינו, תוך בחינת היבטים פסיכולוגים של ההגנה, בהשוואה לדין בארצות השונות.
19,586 מילים (כ-60.5 עמ'), 75 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69265
בחינת הקריטריונים הקבועים בחוק וכיצד מתיישבות זו לצד זו גישת המשפט וגישת הפסיכיאטריה.
5,645 מילים (כ-17.5 עמ'), 20 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69394
דיון באיזון שבין זכויות קורבן לזכויות חשודים ונאשמים בהליך הפלילי.
10,347 מילים (כ-32 עמ'), 54 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70208
האם ישנו מקום בחוק הישראלי לעבירת הפרת האמונים כ"עבירת סל" נוכח עמימותה?
12,193 מילים (כ-37.5 עמ'), 83 מקורות, 483.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 19