היישום אינו מחובר לאינטרנט

דיני עונשין - המתת חסד

עבודה מס' 069381

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם גדרי העבירה הפלילית, בדיני העונשין הכלליים, מחייבים תחולה בנסיבות של המתת חסד?

8,856 מילים ,46 מקורות ,2012

תקציר העבודה:

התשובה לשאלת המחקר אינה פשוטה, לכאורה נורמה מאוחרת גוברת על נורמה מוקדמת, ונורמה מיוחדת גוברת על נורמה כללית. חוק המתת חסד מאוחר לחוק העונשין, והוא מיוחד לנסיבות מיוחדות ולמבצעים מיוחדים. אך הפרקטיקה המקובלת היא שחיקוקים מאוחרים מבטלים במפורש חיקוקים מוקדמים. כמו כן, נקבע בפסיקה, כי בתהליך פרשנותו של חוק, אם המחוקק היה מתכוון לבטל או לצמצם חקיקה קודמת היה קובע זאת בהוראה מפורשת. לכן ניתן להניח שאם אין כל התייחסות בחוק לחקיקה שקדמה לו, מניה וביה שלא מתחייבת המסקנה כי החוק הקודם בוטל או צומצם. בהעדר ביטול מפורש ממשיך כל דבר חקיקה לעמוד בעינו, ואם שני דברי החקיקה אינם מתיישבים זה עם זה, נוצרת סתירה זמנית בין השניים המחייבת הפעלת הכללים לברירת הדין. הסוגיה המרכזית שנותרה היא במהותה חוקתית, מעמד שתי נורמות בלתי שוות, הנורמה העליונה שבחוק יסוד לעומת הנורמה הנחותה ממנה, חוק המתת חסד. אם כן, במקרה של סתירה בין שתי נורמות, יש להעמידן במבחן כללי פסקת ההגבלה שבחוק היסוד. נראה כי חוק הסותר את עקרון קדושת החיים אינו יכול לעמוד במבחן ערכיה של מדינת ישראל והמתת חסד במחדל אינה נכנסת לגדר חריגים אלה. מבחן על-פי ערכיה הדמוקרטים של מדינת ישראל מוביל לאותה מסקנה, כי הרציונל של דמוקרטיה הוא שמירה על חיי אדם מול המנגנון הכוחני של המדינה. בהתאם לשיטת המשפט בישראל והדין הנוהג במחוזותינו, שקילת האחריות הפלילית בגין אשמה בגרימת המוות, אם בחסד ואם אחרת, לא נעלמה מעיני המחוקק כלל ועיקר. ישנו קושי מובנה להמשגת ההתנהגות, בהקשר להמתת חסד, שבין פעולה אקטיבית (פוזיטיבית) ובין פעולה פסיבית (נגטיבית או הימנעות) וזאת בראי המשפט הפלילי, ככל שזה נשען על שיקולי הרתעה שבין גדרי המעשה האסור והשלכותיו. תוצאה נגררת להמתת חסד עלולה להיות אבסורדית בהיותה נוגדת את תחושת המוסר החברתית, את מטרת הענישה ואת ההתנהגות המקובלת בחברה בת קיימא החפצה בנורמטיביות הדדית.

תוכן עניינים:
מבוא
שאלת מחקר
המסגרת הנורמטיבית
נורמה אזרחית
נורמה פלילית
בין הכללי לספציפי
חוק המתת חסד
השלבים לביצוע החוק
דין משווה ארה"ב
הערה בדבר הסכמה מדעת
הסכמה מדעת בחוק המתת חסד
הגנה בראי הדין הפלילי
הגנה על-חוקתית
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

בשאלת העבירות שבהמתת חסד, נשזרים נורמות הן מן הפן האזרחי-פרטי והן מן הפן הפלילי, ולא מן הנמנע כי תיתכן סתירה בין הערכים שכל אחד מהם מייצג ומגן. מבין הנורמות המתקיימות זה לצד זה, נמצא את חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו (1) (להלן: חוק יסוד), כמשית את עקרון העל במשפט הישראלי, והימנו כללים לסטייה, הן בחוק החולה הנוטה למות (להלן: חוק המתת חסד) והן בדיני העונשין.

תגים:

חוק העונשין · הסכמה מדעת · עבירת המתה · רשלנות · הגנה · משפט חוקתי · אותנזיה · קבורקיאן

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "דיני עונשין - המתת חסד", סמינריון אודות "דיני עונשין - המתת חסד" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.