היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 17
עבודה מס' 62048
בחינת נושא הרשלנות המקצועית במישור דיני הנזיקין ובמישור האתיקה המקצועית.
1,745 מילים (כ-5.5 עמ'), 18 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 62045
מהו הנזק הנדרש לשם קביעת רשלנות של עו"ד בנזיקין ובמישור האתיקה המקצועית.
3,400 מילים (כ-10.5 עמ'), 12 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 60866
סקירה רפואית והאספקטים המשפטיים השונים.
10,745 מילים (כ-33 עמ'), 20 מקורות, 445.95 ₪
עבודה מס' 62056
דיון בסעיפים 38-41 וחידושי הפסיקה האחרונה לגבי סעיף 41 בכל הקשור להעברת נטל הראיה ברשלנות רפואית.
9,650 מילים (כ-29.5 עמ'), 27 מקורות, 471.95 ₪
עבודה מס' 67808
סקירה כללית של הנושא כולל התייחסות לחוק ולפסקי דין.
6,040 מילים (כ-18.5 עמ'), 16 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 64637
הרחבת עילת הרשלנות ויצירת ראש נזק מובחן ומצטבר על הפגיעה באוטונומיה.
7,556 מילים (כ-23 עמ'), 60 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 64550
הציגת אפיק פעולה חדיש למיגור תופעת העסקת קטינים, תוך שימוש בדיני הנזיקין בכלל, ובדיני החסינויות בפרט.
1,728 מילים (כ-5.5 עמ'), 18 מקורות, 131.95 ₪
עבודה מס' 50186
חובת הסודיות והנאמנות מול חובות הגילוי ותום הלב החוזיות, ורשלנות מקצועית של עורך דין.
2,891 מילים (כ-9 עמ'), 15 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 68949
מהן הבדיקות המקדמיות אותן עורך הדין צריך לבדוק טרם בואו לבצע את עסקת המקרקעין, ומהן ההשלכות של אי ביצוע הבדיקה על רוכש הדירה ועל עורך הדין עצמו?
14,086 מילים (כ-43.5 עמ'), 67 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 17