היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 17
עבודה מס' 41361
הגדרה משפטית ליחסי עובד מעביד, רשלנות, עוולת הרשלנות ופקודת הנזיקין בנושא עובד מעביד, בליווי דוגמאות.
5,860 מילים (כ-18 עמ'), 21 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 62045
מהו הנזק הנדרש לשם קביעת רשלנות של עו"ד בנזיקין ובמישור האתיקה המקצועית.
3,400 מילים (כ-10.5 עמ'), 12 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66024
בחינת השינוי במדיניותה של המערכת המשפטית בדבר הגשת כתבי אישום בהריגה במקום בגרם מוות ברשלנות
7,904 מילים (כ-24.5 עמ'), 30 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 70531
עבודה זו דנה בשאלה מתי עומדת היכולת לתבוע בעוולת רשלנות בגין נזקי שביתה באמצעות סקירת התפתחות השביתה, הגדרתה וסוגיה.
16,087 מילים (כ-49.5 עמ'), 51 מקורות, 329.95 ₪
עבודה מס' 60866
סקירה רפואית והאספקטים המשפטיים השונים.
10,745 מילים (כ-33 עמ'), 20 מקורות, 445.95 ₪
עבודה מס' 67808
סקירה כללית של הנושא כולל התייחסות לחוק ולפסקי דין.
6,040 מילים (כ-18.5 עמ'), 16 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 64550
הציגת אפיק פעולה חדיש למיגור תופעת העסקת קטינים, תוך שימוש בדיני הנזיקין בכלל, ובדיני החסינויות בפרט.
1,728 מילים (כ-5.5 עמ'), 18 מקורות, 131.95 ₪
עבודה מס' 68949
מהן הבדיקות המקדמיות אותן עורך הדין צריך לבדוק טרם בואו לבצע את עסקת המקרקעין, ומהן ההשלכות של אי ביצוע הבדיקה על רוכש הדירה ועל עורך הדין עצמו?
14,086 מילים (כ-43.5 עמ'), 67 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 67358
סעיף 8 לחוק ההתיישנות לעומת סעיף 89 לפקודת הנזיקין
13,057 מילים (כ-40 עמ'), 55 מקורות, 423.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 17