היישום אינו מחובר לאינטרנט

היכולת לתבוע בעוולת רשלנות בגין נזקי שביתה

עבודה מס' 070531

מחיר: 329.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: עבודה זו דנה בשאלה מתי עומדת היכולת לתבוע בעוולת רשלנות בגין נזקי שביתה באמצעות סקירת התפתחות השביתה, הגדרתה וסוגיה.

16,087 מילים ,51 מקורות ,2017

תקציר העבודה:

במסגרת עבודה זו ברצוני לבחון את השאלה מתי עומדת היכולת לתבוע בעוולת רשלנות בגין נזקי שביתה, ובמתן תשובה לשאלה זו אבחן את הנושא לפי מס' זוויות עיקריות ואציג חלק מהגדרותיה כפי שהן באות לידי ביטוי בהלכה, בפסיקה ובחקיקה. כמו כן, אבחן מהי תביעה בגין רשלנות, מתי ניתן לתבוע בגינה על נזקי שביתה ואת הקשר בין השניים, את הזכויות והמגבלות החלות על השביתה ואת הרציונאל העומד מאחוריה, תוך ניתוח פסיקות והלכות שונות בדין הישראלי.
כפי שנוכחתי לדעת, בשנים האחרונות תופעת השביתות במדינת ישראל הולכת וגדלה ואיתה גם השאלה המשפטית שמעסיקה את התקשורת, את הרבנים והפרשנים העוסקים בהלכה, את המעסיקים בכל המגזרים, את העובדים השובתים וגם את אלו שמהווים צדדים שלישיים ונפגעו מתופעת השביתה ללא רצונם. מכאן, שנושא זה מאוד חשוב אישית לכל אדם לדעת, בין אם הינו מעסיק או שובת, דתי או חילוני, ספק או לקוח, ולכן בחרתי להתמקד בעבודתי בשאלת מחקר החוקרת מתי ניתן לתבוע בגין עוולת הרשלנות על נזקי שביתה.
ראוי לציין כי שביתות הן תופעה חברתית מורכבת. מחד, שביתה מתפתחת מסכסוך תעשייתי ובדרך כלל מטילה עלויות גבוהות על הצדדים לסכסוך ומביאה לנזקים מידיים, שגורמות לפגיעה בציבור ועשויות להטיל נטל כבד על הרווחה הכלכלית של החברה כולה. מאידך, חופש השביתה מוכר כמרכיב הכרחי של משטר דמוקרטי ונתפס כזכות יסוד ברוב המשטרים הדמוקרטיים. חירות השביתה אף מהווה כלי עיקרי להגנה על זכויות העובדים במסגרת יחסי העבודה הקיבוציים. גם מהבחינה התועלתנית, שביתות מאיצות בדרך כלל את סיומם של סכסוכי עבודה ומאפשרות את המשכיות העבודה תוך הבטחת שיתוף פעולה בין עובדים ומעסיקים, לפחות למשך זמן מסוים. לכן, לשביתות חלק חשוב בפן הקונפליקטואלי של התארגנות עובדים, כמו גם בפן החיובי של מתן ערוץ לביטוי קולקטיבי לעובדים בהשמעת קולם.
האופי הדיאלקטי של שביתות מוביל למדיניות ציבורית המפשרת בין הפן החיובי והשלילי של השביתה. מדיניות שכזו מתירה את השביתה במסגרת גבולות מתוחמים היטב. המשפט, מגביל את כוח השביתה של העובדים, ומבטיח כי העובדים יכבדו גבולות אלו. המעסיקים מסתמכים על הדין כאמצעי להגבלת כוח העובדים, כשבארצות רבות, וביניהן ישראל, הכלי העיקרי העומד לרשות המעסיקים הוא הגשת בקשה לבית המשפט להוציא צווי מניעה לעובדים לחדול מהשביתה.
בפרק הראשון, אציג את זכות השביתה על כל סוגיה, הגדרתה ומטרתה. אדון בהיבטיה בראי ההלכה ואביא נתונים מהמציאות כיום בנושא זה תוך ניתוח של סטטיסטיקות ממשלתיות. כמו כן, אגדיר מהי השבתה, איזה סוג חוקי בישראל וכיצד צריכה להיות מוכרזת לשם ההכרה בה.
בפרק השני, אציג את זכויות השובתים וחובותיהם בעת שביתה ואבחן למי נתונה סמכות הכרזת שביתה. אדון בהיבטיה המשפטיים וכיצד משפט העבודה מחד מגן עליה ומאידך מגביל אותה.
בפרק השלישי, אציג את עוולת הרשלנות, הגדרתה ופירושה בחוק וכיצד באה לידי ביטוי בשביתה והשבתה.
בפרק הרביעי, אבחן את שאלת הנזק הנגרם לצד שלישי והיכולת לתבוע בעוולת רשלנות בגין נזקי שביתה, מי הם נפגעי השביתה וההשבתה ומתי יוכלו כל אחד מהצדדים לתבוע בגינה. כמו כן, אביא תימוכין מתקדימים, פסיקות, הלכות וחקיקות שונות בדין הישראלי שנידונו בשיח הציבורי והמשפטי בישראל.
בפרק החמישי, אסכם את העבודה עם מסקנות אישיות תוך התייחסות לניתוח המורחב במהלך העבודה.

תוכן עניינים:
פרק 1- מבוא

פרק 2- סקירת זכות השביתה בראי התפתחות משפט העבודה המגן
מבוא
התפתחות המושג שביתה והגדרתה
סוגי השביתות, מטרותיהן והגנות משפט העבודה
שביתה בראי ההלכה
נתונים מהמציאות
סיכום

פרק 3- זכויות וחובות השובתים
מבוא
זכויות השובתים
מגבלות השביתה
סמכות הכרזת השביתה וחובות השובתים בעת שביתה
סיכום

פרק 4- עוולת הרשלנות בגין שביתה והשבתה בעבודה
מבוא
הגדרת עוולת הרשלנות
עוולת הרשלנות מובאת בדין הישראלי ובהלכה בשביתה והשבתה
סיכום

פרק 5- היכולת לתבוע בעוולת רשלנות בגין נזקי שביתה
מבוא
נפגעי שביתה- שאלת הנזק לצד שלישי
סיכום

פרק 6- סיכום מסקנות ודעה אישית
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

זכות השביתה כשמה היא: זכות ולא חובה. היה ואולץ עובד לשבות, הרי מופרת זכות יסוד אחרת שלו והיא חופש העיסוק. הפסיקה הישראלית דנה רבות בזכות השביתה, מגבלותיה והתנגשות האינטרסים שבינה לבין זכויות יסוד אחרות אך נראה שנמנעה מעניין מרכזי שלקיומו נועדה שביתה והיא הגשמת רצונו הפרטי של השובת.
ההנחה תמיד הייתה כי העובד מעוניין לשבות והדיון סביב נושא זה עסק לרוב בדרכים ובמגבלות אפשרותו לשבות תוך התעלמות מהעובדה כי בישראל נראה כי רוב העובדים שובתים במטרה להגן על עצמם, על מקום עבודתם ופרנסתם לאו דווקא מפני המעסיק אלא דווקא מפני ההסתדרות. בפועל, נפוצים מאוד מקרים בהם עובד כלל אינו מעוניין לשבות והשביתה מסבה לו נזק כבד אך נאלץ לעשות כן מפחד איבוד מקום עבודתו ופרנסתו. על פי הערכות של גורמים ממשלתיים, הפרת חוקי העבודה ופגיעה בזכויות עובדים הן נורמות שכיחות המושרשות בחברה הישראלית. מעסיקים רבים רואים בחוקי העבודה המלצות, ולא הוראות מחייבות שיש לפעול על פיהן, ואילו העובדים אינם מודעים במידה מספיקה לזכויותיהם. זכותם של עובדים לשבות מהווה חלק בלתי נפרד מעולם העבודה. נשיא בית הדין הארצי לעבודה בדימוס, סטיב אדלר, התייחס לכך בפסיקתו:

תגים:

דיני עבודה · סמינריון · עבודה סמינריון · רשלנות · תביעת רשלנות · שביתה · נזקי שביתה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "היכולת לתבוע בעוולת רשלנות בגין נזקי שביתה", סמינריון אודות "היכולת לתבוע בעוולת רשלנות בגין נזקי שביתה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.