היישום אינו מחובר לאינטרנט

רשלנות מקצועית של עורכי דין

עבודה מס' 062045

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מהו הנזק הנדרש לשם קביעת רשלנות של עו"ד בנזיקין ובמישור האתיקה המקצועית.

3,400 מילים ,12 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

ראשי פרקים:
1. מבוא
2. רשלנות מקצועית בדיני הנזיקין
2.א חובות עוה"ד כפי שעולות מפק' הנזיקין
2.א.1 חובת זהירות מוסגית וקונקרטית
2.א.2 חובות זהירות כפי שעולות מהפסיקה
2.א.3 חובת המנעות מרשלנות כלפי צד ג' במישור הנזיקי
2.א.4 חובת הנאמנות במישור הנזיקי
2.ב הפרת החובה
2.ב.1 ההתרשלות והסבירות
2.ג גרימת נזק
2.ג.1 נזק בגין הפסד רווחים
2.ג.2 נזק בגין אבדן סיכוי משפטי
3. רשלנות מקצועית במישור האתיקה המקצועית
3.א מבוא
3.ב חובת הנאמנות
3.ג ניגוד אינטרסים
3.ג.1 ניגוד אינטרסים בין לקוחות
3.ד ניהול כספי הלקוח
4. פתרון - ביטוח אחריות מקצועית של עו"ד
4.א מבוא
4.ב תוקף הפוליסה
4.ג תנאי הפוליסה
4.ד היקף הפוליסה
5. סיכום ומסקנות
6. ביבליוגרפיה

1. מבוא - רשלנות מקצועית של עורך דין
"רשלנות מקצועית" מיוחסת בדרך כלל לבעלי מקצועות חופשיים, אשר המוצר הסופי אותו הם מעבירים ללקוחותיהם מושתת על הידע והמיומנות המקצועית שלהם.
ידע מקצועי, ודרכי השימוש בו אינם גורמים הניתנים למדידה באופן ברור. על מנת לפתור את השאלה מתי השימוש בידע (או מתי מידת הידע) אינם מספקים, משתדלת החברה באמצעות בתי המשפט, לקבוע אמות מידה אשר לאורן ניתן יהיה לפסוק האם הופעל הידע המקצועי בצורה הנאותה ובמיומנות שיש לצפות לה מאותו בעל מקצוע.

1.1 הבסיס העיוני לחבות
1.1.1 חבות חוזית של עורך דין - הבסיס העיקרי לחבותו של עורך דין הוא בעיקר תולדה של הפרת חוזה1. בין עורך הדין ובין לקוחו קיים הסכם (בין בכתב ובין בע"פ) על פיו מתחייב עורך הדין להגיש ללקוחו שירותים של עריכת דין, בתמורה לשכר טרחה המשולם לו. תנאי מכללא בהסכם זה קובע, כי לעורך הדין המקבל על עצמו את ייצוג הלקוח, המידה הנדרשת של ידע, מאומנות ומיומנות הנדרשים במקצוע עריכת הדין וכי יפעיל כישרים אלו לטובת ענינו של הלקוח.2
התרשלות בייצוג ענייני הלקוח או בהפעלה של מידה סבירה של מיומנות ומאומנות, הגורמת לנזק ללקוח, עלולה לשמש עילה לתביעה בגין הפרת חוזה. במקרה זה עילת התביעה קיימת רק ללקוח, אשר הינו צד לחוזה. נזק הנובע מ"רשלנות מקצועית", יכול להיות, מלבד גורם לעילת תביעה על פי חוזה, גם בסיס לעילת תביעה נזיקית.
מה היקף ומה טיב חובותיו ואחריותו הפרתם והנזק הנדרש לשם קביעת רשלנות של עו"ד בנזיקין, את זאת אבדוק בפרק זה.
כמו כן אבדוק את הרשלנות המקצועית של עו"ד במישור האתיקה המקצועית והסנקציות הנהוגות בו.
שני מישורים אלו יבחנו אל מול משפט משווה הצעת דין רצוי ותוך ניסיון להראות פתרונות שמיושמים בשטח.
________________________
1) ד"ר יהודה שנהב ורחל לויתן\אחריותו המקצועית של עו"ד ניהול סיכונים וביטוח חבות \ הפרקליט ח"ב .1978
HODGE V. CARTER 80 S.E. 2D 144 (1956) (2

מקורות:

SILVERMAN, FRANCES. HANDBOOK OF PROFESSIONAL CONDUCT FOR SOLICITORS. 2ND ED. LONDON BUTTERWORTHS, 1992.
WARREN, SAMUEL. 1807-1877. THE MORAL, SOCIAL AND PROFESSIONAL DUTIED OF ATTORNEYS AND SOLICITORS. LITTLETON, COLO: F.B. ROTHMAN CO., 1991.
MACKENZIE, GAVIN. LAWYERS AND ETHICS: PROFESSIONAL RESPONSIBILITY AND DISCIPLING. SCARBOROUGH, ONT.: CARSWELL, C1993.
ד"ר יהודה שנהב ורחל לויתן / אחריותו המקצועית של עו"ד / ניהול סיכונים וביטוח חבות - הפרקליט ל"ב 1978.
אמנון כרמי / התרשלות של עורך דין / מכתב לחבר חוברת מס' 2 כרך נ"ו תשנ"ד.
אמנון כרמי / סיעוד ומשפט 1984, חיפה: תמר עמ' 33.
ברק, פרשנות במשפט, כרך א', ע' 130.
זר אברהם / אתיקה מקצועית של עורכי הדין / חיפה: תמר, תשמ"ט 1989.
זר אברהם / רשלנות מקצועית של עורכי הדין רופאים וארכיטקטים.
ד"ר יהודה שנהב ורחל לויתן/אחריותו המקצועית של עו"ד ניהול סיכונים וביטוח חבות / הפרקליט ח"ב 1978.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "רשלנות מקצועית של עורכי דין", סמינריון אודות "רשלנות מקצועית של עורכי דין" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.