היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 74
עבודה מס' 41322
הצגת הדילמה ודיון בהארכת חיים והמתת חסד מן ההיבטים התיאולוגיים, הרפואיים האתיים,קדושת החיים ודרכי המתה (ניתוח 3 מאמרים).
4,995 מילים (כ-15.5 עמ'), 6 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 64264
סקירת ספרות בנוגע לעמדות הציבור, האחיות והרופאים בבתי חולים כלפי המתת חסד.
3,886 מילים (כ-12 עמ'), 18 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 67421
סוגי המתת חסד (פאסיבית, אקטיבית, וולנטרית) וההיבטים השונים לרבות ההיבט המוסרי פילוסופי, ההיבט ההלכתי, ההיבט המשפטי וההיבט הרפואי תוך השוואה להתייחסות העולם.
18,589 מילים (כ-57 עמ'), 111 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 61213
המתת חסד , 2001
סוגי החירות של ישעיהו ברלין וההגדרות שלה, הצטלבות ההגדרות עם מושג המתת חסד ועד כמה קיימת פגיעה בחירות האדם בהקשר לנושא זה.
3,854 מילים (כ-12 עמ'), 9 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 61722
המתת חסד , 1997
עבודה העוסקת בהמתת חסד, על היבטיה וסוגיה השונים.
2,718 מילים (כ-8.5 עמ'), 15 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 63719
המתת חסד , 2005
עמדות ההלכה היהודית והמשפט הישראליבסוגיית המתת החסד
2,436 מילים (כ-7.5 עמ'), 25 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 63166
הבעיה האתית, ההתייחסות להמתות חסד והקוד האתי של עו"סים.
8,980 מילים (כ-27.5 עמ'), 13 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 66079
הקשר בין ההשפעות הטכנולוגיות לבין התפתחות המשפט העברי בנושא המתת החסד והשפעתו על המשפט הישראלי
5,559 מילים (כ-17 עמ'), 25 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 69381
האם גדרי העבירה הפלילית, בדיני העונשין הכלליים, מחייבים תחולה בנסיבות של המתת חסד?
8,856 מילים (כ-27 עמ'), 46 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 74