היישום אינו מחובר לאינטרנט

סעיף 284 לחוק העונשין - עבירת המרמה והפרת אמונים

עבודה מס' 070208

מחיר: 483.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם ישנו מקום בחוק הישראלי לעבירת הפרת האמונים כ"עבירת סל" נוכח עמימותה?

12,193 מילים ,83 מקורות ,2014

תקציר העבודה:

במסגרת שירותנו הצבאי המשותף כאנשי קבע ביחידה הארצית לחקירות הונאה של המשטרה הצבאית החוקרת חקרנו מגוון תיקי הונאה שבוצעו על ידי אנשי קבע ואזרחים עובדי צה"ל כגון: קבלת שוחד, קבלת דבר במרמה והטיית מכרזים. במסגרת חקירות אלו עלתה, לעיתים קרובות, הסוגיה המשפטית האם החשודים עברו את עבירת ה"מרמה והפרת אמונים" הקבועה בס' 284 לחוק העונשין תשל"ז-1977 (להלן: "העבירה"). סוגיה זו עלתה נוכח היותה "עבירת סל" - בעלת "רקמה פתוחה" שגבולותיה אינם מוגדרים דיים. העבירה אוסרת הן על התנהגות של "מרמה" והן על התנהגות של "הפרת אמונים" על ידי עובדי ציבור אולם, בעבודתנו זו בחרנו להתמקד ב"הפרת האמונים" לאור הסוגיה המשפטית שהוצגה לעיל. לפיכך, עבודתנו זו תבחן האם ישנו מקום בחוק הישראלי לעבירת הפרת האמונים כעבירת סל נוכח עמימותה?
במסגרת הפרק הראשון לעבודה בחרנו לנתח את יסודות העבירה ולבחון מהם אותם ערכים המוגנים על ידה וזאת במטרה לנסות ולתחם את גבולותיה העמומים. בפרקה השני של העבודה נבחן כיצד באה לידי ביטוי העבירה בדין הזר האנגלי והאמריקני (הפדרלי והמדינתי). בנוסף, נערוך השוואה בין הדין הישראלי לדין הזר ואף נבחן האם העבירה עמומה במסגרתו. במידה וזהו המצב המשפטי נבקש לבחון כיצד מתמודד הדין הזר עם סוגיה זו. בפרקה השלישי של העבודה נדון בסוגיית עמימות העבירה כפי שבאה לידי ביטוי בפסיקה ובספרות. כמו כן, נעמוד על "עקרון החוקיות" ונבחן הסתירה הקיימת בינו לבין סוגיה זו. כחלק מבחינת שאלת המחקר, נבקש לבחון את הפתרונות שהציעו הפסיקה והספרות, זאת לצד בחינת הצעות לתיקון סעיף העבירה שהועלו בכנסת ומידת השפעתן מהדין הזר.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. פרק ראשון: סעיף 284 לחוק העונשין עבירת המרמה והפרת אמונים - ניתוח יסודות העבירה והערכים המוגנים על ידה
א. היסוד העובדתי
1) הרכיב הראשון: היות העושה "עובד ציבור"
2) הרכיב השני: עשיית המעשה "במילוי תפקידו"
3) הרכיב השלישי: היות המעשה "מרמה או הפרת אמונים"
4) הרכיב הרביעי: "הפוגע בציבור"
ב. היסוד הנפשי
ג. הערכים המוגנים במסגרת העבירה
1) מטרות הערכים המוגנים כפי שבאו לידי ביטוי בפסיקה
2) הביקורת על הערכים המוגנים
3) הגדרת הערכים המוגנים על פי פסק דין שבס
3. פרק שני: משפט משווה
א. הדין האנגלי
1) הקשר ההיסטורי - משפטי של הדין האנגלי לדין הישראלי
2) עבירת המרמה והפרת אמונים בדין האנגלי
3) יסודות העבירה במשפט האנגלי והשוואתה למשפט הישראלי
4) עמימותה של העבירה בדין האנגלי
ב. הדין האמריקני הפדראלי
1) יסודות העבירה הפדראלית
2) סייגים לתחולה
3) עמימות העבירה בדין האמריקני פדראלי
ג. הדין האמריקני המדינתי
1) מדינת אורגון ועבירת OFFICIAL MISCONDUCT IN THE FIRST DEGREE
2) הקשר למשפט האנגלי המקובל במדינות בהן לא קיים הסדר בחוק
3) סוגיית עמימות העבירה בדין האמריקני המדינתי
4. פרק שלישי: העבירה כ"עבירת סל" בעלת "רקמה פתוחה" - האם יש לה מקום בדין הישראלי?
א. סוגיית עמימותה של עבירת הפרת האמונים
ב. הפגיעה בעקרון החוקיות
ג. הפתרונות המוצעים בפסיקה ובספרות לסוגיית עמימות העבירה
ד. הפתרונות המוצעים בהצעות חוק לסוגיית עמימות העבירה
5. סיכום
6. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

בפרק זה נעמוד על יסודות העבירה והערכים המוגנים על ידה, אולם תחילה ברצוננו לעמוד על חשיבות תכליתו של סעיף 284 לחוק העונשין כפי שבא לידי ביטוי בפסיקה ובספרות המשפטית. סעיף 284 לחוק העונשין קובע: "עובד הציבור העושה במילוי תפקידו מעשה מרמה או הפרת אמונים הפוגע בציבור, אף אם לא היה במעשה משום עבירה אילו נעשה כנגד יחיד, דינו - מאסר שלוש שנים". העבירה מצויה בפרק ט' לחוק העונשין שכותרתו: "פגיעות בסדרי השלטון" והמשפט", בסימן שכותרתו: "עבירות בשירות הציבור וכלפיו". לעומת עבירת ה"מרמה" המוגדרת בס' 414 לחוק העונשין , הביטוי "הפרת אמונים" אינו מוגדר בחוק ולכן העסיק הוא רבות את בתי המשפט כמעט בכל הזדמנות בה הואשם עובד ציבור בעבירה זו. בדיון נוסף שבס הנשיא ברק ציין כי האיסור בהפרת האמונים מהווה "מכשיר מרכזי למניעת סטייה מהשורה ולהבטחת אמון הציבור במשרתי הציבור".

תגים:

מרמה · הפרת אמונים · שוחד · קבלת דבר במרמה · עבירות · צווארון לבן · משפטים · פלילי · סעיף 284 · חוק העונשין · אנשי קבע

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "סעיף 284 לחוק העונשין - עבירת המרמה והפרת אמונים", סמינריון אודות "סעיף 284 לחוק העונשין - עבירת המרמה והפרת אמונים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.