היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 60954
סקירה תיאורטית ומחקר שבוצע באמצעות שאלונים.
12,834 מילים (כ-39.5 עמ'), 58 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 62322
מעמד העובדים הקבועים מול העובדים ה"אחרים" מבחינת התנאים הנלווים.
4,483 מילים (כ-14 עמ'), 8 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 66287
המקרה של חרדת בחינות
11,196 מילים (כ-34.5 עמ'), 47 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 64431
סקירת סעדים זמניים ועיקולים זמניים בישראל, לרבות כספים. משמעות החוק, מטרותיו, השלכותיו והמלצות עתידיות.
8,554 מילים (כ-26.5 עמ'), 30 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 64990
בדיקת הקשר בין סגנון מנהיגות לבין רמת מחויבות ארגונית אצל סוגי עובדים שונים (זמניים וקבועים) בחברת החשמל.
20,335 מילים (כ-62.5 עמ'), 58 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 51006
בחינת הקשר בין שביעות רצון הדיילים, כעובדים זמניים, ובין מחויבותם לארגון.
8,584 מילים (כ-26.5 עמ'), 30 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 62403
דיון בשלושה מחקרים שבדקו השפעת אופציות ומניות בחברות בארה"ב בהיבטים שונים.
8,796 מילים (כ-27 עמ'), 14 מקורות, 592.95 ₪
עבודה מס' 62409
השפעת מיעוט החופשות על מגזר הסיור במשטרה.
8,636 מילים (כ-26.5 עמ'), 17 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 66585
הפרת זכויות עובדי קבלן המועסקים במגזר הציבורי - יחסה של המדינה לעומת יחסה של החברה האזרחית להפרות המתמשכות.
6,674 מילים (כ-20.5 עמ'), 51 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100