היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת מצבי לחץ וחרדה זמניים על חלומות

עבודה מס' 066287

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: המקרה של חרדת בחינות

11,196 מילים ,47 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

רוב ההורים בישראל, בכל שכבות האוכלוסייה, מייחסים חשיבות רבה להצלחת ילדם בבית הספר ובאוניברסיטה ורואים ברכישת השכלה בסיס הכרחי להתקדמות כלכלית וחברתית בעתיד. כאשר, הצלחת התלמיד בבי"ס/ באוניברסיטה באה בסופו של דבר לידי ביטוי בציוניו בסוף שנת הלימודים. ציונים אשר מורכבים בין היתר מתוצאות המבחנים.

ברור כי מבחנים הם גורם המדרבן את התלמיד להצליח בלימודים. הדבר אמור במיוחד לגבי ילדים בבתי הספר היסודיים אשר לא תמיד מכירים בחשיבות הלימוד. המבחנים מהווים עבורם לא פעם גורם מדרבן אשר, לעיתים, הוא הגורם היחיד ללימוד. אולם למרות זאת, ואולי בשל כך, תלמידים נלחצים וחרדים ממבחנים.
אין ספק שעל נושא החרדה והלחץ בהקשר של מבחנים נכתבו ספרים ומאמרים רבים, ושהחרדה יכולה לבוא לידי ביטוי בכמה צורות אלא שאני בחרתי להתמקד באופן שבו חרדת הבחינות באה לידי ביטוי בחלום. לא בכדי בימי קדם, ואף בימנו, מייחסים לחלומות חשיבות סימבולית ממנה ניתן ללמוד על אישיותו של החולם ועל חרדותיו. נושא החלימה חשוב ביותר היות והוא מעלה מן התת מודע אל המודע נושאים שאיננו חושבים עליהם במהלך היום יום או שאנו מדחיקים אותם.

כאשר, קיימות לא מעט גישות לגבי תפקיד/ מהות החלום . בעבודתי זו אתייחס לשלוש הגישות שלהלן ובעיקר לשתיים האחרונות:
* גישתו של Freud(1953), לדוגמא, מתבססת על ההנחה שהחלום הוא מאמץ לסיפוק דחפים, משאלות ומאווים שאינם מודעים לאדם, שהוסוו בחלום ועל כן שונה תוכן החלום מהתוכן ההכרתי בעירות.
* שה אחרת של Jung (1960) טוענת כי החלום הוא אחד הביטויים של הבלתי מודע והוא מבטא את הצד המשלים, החלק המוזנח שטרם התפתח באישיות החולם כך שהבנת התוכן הממשי של החלום בעירות עשויה לספק מידע על הצדדים המוזנחים והרדומים הגלומים בנפש האדם.
* גישה נוספת של 1973) Dallett) מניחה כי החלום נותן הזדמנות לחולם לכלל (integrate) רגשית חומר טעון עם חומר דומה מהעבר, שכבר הגיע לפתרונו המוצלח. במובלע טמונה בגישה זו לצורותיה השונות ההנחה שדרושה אינטגרציה של האירוע המדחיק בחלום על מנת שהחלום בסופו של דבר ימלא תפקיד הסתגלותי בזמן עירות.

כפועל יוצא מההקדמה הנ"ל מטרת עבודתי היא לחקור את החרדה והלחץ, הנגרמים כתוצאה מציפייה לבחינה, ולבדוק האם יש להם השפעה על התוכן של חלומות הנבדקים?
לצורך זה אדון תחילה במושג 'החרדה' תוך הצגת מאפייני אירוע מעורר חרדה והגדרת המושג על פי מקורות שונים. כמו כן אסקור שני סוגים של חרדה : הראשון, חרדה מוכללת והשני, חרדה מצבית. תוך מתן דגש לחרדה מצבית באמצעות דוגמת חרדת בחינות עליה אפרט בין היתר ע"י הצגת מחקרים , מתן סיבות להופעתה ,דרכים להתמודדות עמה ודרך לכימותה.
לאחר מכן אבקש להוכיח בעזרת מחקר את מהות הקשר בין חרדת בחינות ללחץ.

בהמשך עבודתי אדון בשתי גישות אותן הצגתי בקצרה קודם לכן: גישתו של 1973) Dallett) אל מול גישתו של Jung (1960) תוך ניסיון להכריע בשאלה : כיצד אירוע מלחיץ לפני השינה משפיע על תוכן החלום?

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. לחץ
2.1 לחץ מהו?
2.2 סוגי לחצים
2.3 הקשר בין חרדה לתנאי לחץ
3. חרדה
3.1 מאפייני מצב מעורר חרדה
3.2 מהי חרדה?
3.3 סוגים שונים של חרדה
3.4 חרדת בחינות
3.5 מדידת חרדה
4. תוכן החלומות והגורמים המשפיעים עליו
5. מתודולוגיה
שיטת המחקר
השערות המחקר
אוכלוסיית המחקר
המדגם בפועל
כלי המחקר
אתיקה
תוצאות
סיכום
7. ביבליוגרפיה
8. נספחים
8.1 הוראות למילוי "יומן חלימה"
8.2 שאלון חרדת בחינות ( 1980, SPIELBERGER )

קטע מהעבודה:

קיימות הגדרות רבות למושג 'לחץ' ובין החוקרים לא תמיד שוררת תמימות דעים. מוריס ואחרים (1975 אצל פרידמן, 1993) הציעו הבחנה בין שתי הגדרות נפוצות למושג 'לחץ':
* בראשונה מוגדר לחץ במונחים של מאפייני הגירוי של הסביבה , משמע , "לחץ המופעל על היחיד על-ידי הסביבה".
* בשניה מוגדר לחץ במונחים של דפוס תגובה אופייני, כשהכוונה היא ל"משהו הקורה בתוך האדם". כך, למשל, טוענים חוקרים שונים, שתחושת לחץ היא, בדרך-כלל, תוצאה של מנגנון הערכה אישי המשלב תפיסה של איום הנובע מן הסביבה, על שלום האדם, עם היכולת להתמודד עם איום זה. באופן דומה קיימת תפיסה שלפיה ישנו חוסר איזון או פער בין הדרישות מן האדם לבין יכולתו להתמודד עם דרישות אלו, כאשר לאי הצלחה לעמוד בדרישות יש תוצאות חשובות מבחינת האדם.

תגים:

מבחן · בחינות · הצלחה · במבחן · ציון · ציונים · לימודים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת מצבי לחץ וחרדה זמניים על חלומות", סמינריון אודות "השפעת מצבי לחץ וחרדה זמניים על חלומות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.