היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 65928
בחינת אפשרות של חדירה לפינלנד עם חברה ישראלית KP Electronic Systems Ltd.
7,596 מילים (כ-23.5 עמ'), 23 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 65919
בחינת ההיבטים הכרוכים בפירמה האירופאית ואת ההשפעות הצפויות לפירמה הישראלית כתוצאה מחדירתה.
3,919 מילים (כ-12 עמ'), 7 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61403
בחינת האמצעים בהם נקט הנשיא האמריקאי על מנת להשפיע ולשנות את עמדותיו של רה"מ הישראלי.
7,122 מילים (כ-22 עמ'), 10 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 65884
בחינת הגורמים הפנים ארגוניים ביחס להתנהגויות של אזרחות ארגונית, שיתוף עובדים ומוטיבציה.
5,544 מילים (כ-17 עמ'), 42 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 61392
בחינת הפערים בריבוי הטבעי של העדות השונות המרכיבות את בני המיעוטים באוכלוסית מדינת ישראל.
5,649 מילים (כ-17.5 עמ'), 29 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 61401
בחינת השפעת התקשורת על הטרור ולהיפך.
4,783 מילים (כ-14.5 עמ'), 6 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 65914
בחינת הרווחיות והערכת התקציב.
1,455 מילים (כ-4.5 עמ'), 3 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 65907
בחינת הנושא מן ההיבט של מוסר בעסקים.
4,444 מילים (כ-13.5 עמ'), 17 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 65889
תהליך הגלובליזציה בברית המועצות, תוך בחינת טיפולוגיות שונות ותיאוריות מרכזיות בתחום ובהיבט של תנאים ליציבות דמוקרטיות.
4,586 מילים (כ-14 עמ'), 17 מקורות, 240.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100